Informator o placówkach

Inne placówki oświatowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
tel: 0-58 781 27 77, 0-58 781 27 78, 0-58 696 015 508 
81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13 A
dyrektor: Jolanta Złoch
Internet: www.ssm-gdynia.pl
e-mail: biuro@ssm-gdynia.pl, recepcja@ssm-gdynia.pl, administracja@ssm-gdynia.pl

Młodzieżowy Dom Kultury
tel: 0 -58 698 86 18, 0-58 698 63 02, fax: 0-58 698 86 18 
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
dyrektor: Elżbieta Cupiał
Internet: www.mdk.gdynia.pl
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
tel: 0-58 620 53 46, fax: 0-58 765 07 92
81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53
dyrektor: Wojciech Jankowski
Internet: https://www.godn.eu
e-mail: sekretariat@godn.eu

Zakłady Opiekuńczo - Wychowawcze:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. prof. Haliny Borzyszkowskej
- Przedszkole Specjalne
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 50
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1
-
Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze
tel: 0-58 625 98 83, 0-58 625 48 55
81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277
dyrektor: Alicja Spica
Internet: www.sosw1.eu
e-mail: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
- Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 7
- XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Internat
tel/fax: 0-58 621 95 10
81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13
dyrektor: Iwona Krumholc
Internet: www.sosw2gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1

tel: 0-58 622 09 42, fax: 0-58 781 01 83
81-597 Gdynia, ul. Leopolda Staffa 10
dyrektor: Lucyna Lewandowska
Internet:http://ppp1.edu.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
tel: 0-58 623 31 39, fax: 0-58 667 35 01
81- 007 Gdynia, ul. Chylońska 227
dyrektor: Marzanna Mróz
Internet: http://www.ppp2.edu.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@ppp2.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3
tel./fax 0-58 625 35 02
81- Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207
dyrektor: Anna Kordzińska-Grabowska
Internet: http://ppp3.edu.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 16.12.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra _Rzewuska (a.rzewuska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.02.2022 09:54
  • ikonaZmodyfikował: Emilia Koniuszewska
ikona