Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Informator o placówkach

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
- Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi
- Technikum Handlowe
- Szkoła Policealna nr 4
tel: 0-58 624 82 86, 0- 58 624-84-33
81-540 Gdynia, Al. Zwycięstwa 194
dyrektor: Anna Marlewska
Internet: www.zsae.gdynia.pl
e-mail:sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl 

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
- Technikum Hotelarskie
- Technikum Gastronomiczne
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
- Szkoła Policealna nr 6
tel: 0-58 620 12 89, 0-58 620 52 07
81-222 Gdynia, ul. Morska 77
dyrektor: Bogusława Flisykowska
Internet: www.zshg.pl
e-mail: sekretariat@zshg.edu.gdynia.pl 

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
- Technikum Chłodnicze im. prof. M. T. Hubera
- Technikum Elektroniczne nr 1
- Szkoła Policealna nr 2
tel: 0-58 620 85 15, 0-58 600 61 23, fax: 0-58 663 74 07
81-201 Gdynia, ul. Sambora 48
dyrektor: Dorota Kotwicka
Internet: www.zschie.pl
e-mail: sekretariat@zschie.edu.gdynia.pl

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
- Technikum Transportowe
- Szkoła Policealna nr 3
tel/fax: 58 624 81 36
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
dyrektor: Konrad Walczak
Internet: www.zsetgdynia.pl
e-mail: sekretariat@zset.edu.gdynia.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
- Technikum Budowy Okrętów
- Technikum Mechaniczne nr 1
- Szkoła Policealna nr 1
- Szkoła Policealna nr 8
tel: 0-58 621 68 91/92, fax:0-58 621 82 32
81-222 Gdynia, ul. Morska 79
dyrektor: Irena Szafranek
Internet: www.ckziu1gdynia.wixsite.com/ckziu1gdynia
e-mail: sekretariat@ckziu1.edu.gdynia.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 6
- Technikum Budowlane
- Technikum nr 3
- Szkoła Policealna nr 5
- Ośrodek Dokształcania Zawodowego
tel: 0-58 622 26 24, 0-58 66 997 32, fax: 0-58 66 997 34
81-155 Gdynia, ul. Płk Dąbka 207
dyrektor: Krystyna Stadnicka
Internet:https://ckziu2-gdynia.edupage.org/
e-mail: sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3
-
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Szkoła Policealna nr 10
- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
tel: 0-58 623 04 52
81-057 Gdynia, ul. Raduńska 21
dyrektor: Barbara Latocha
Internet: https://ckziunr3.pl/
e-mail: sekretariat@ckziu3.edu.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 09.10.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Krzysztof Ratajczak

  • ikonaZmodyfikowano: 31.12.2021 09:43
  • ikonaZmodyfikował: Emilia Koniuszewska
ikona