Informator o placówkach

Placówki oświatowe niepubliczne

Wykaz gdyńskich niepublicznych placówek oświatowych:

  1. szkoły podstawowe
  2. licea
  3. szkoły policealne
  4. technika
  5. przedszkola i punkty przedszkolne
  6. poradnie
  7. inne placówki