Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Informator o placówkach

Licea ogólnokształcące

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza
tel/fax: 0-58 664 82 36
81-653 Gdynia, ul. Narcyzowa 6
dyrektor: Lidia Łączyńska
Internet: www.1alo.org
e-mail: sekretariat@ialo.edu.gdynia.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
tel/fax: 0-58 620 17 50
81-327 Gdynia, ul. Wolności 22 B
dyrektor: Elżbieta Zaręba
Internet: www.lo2gdynia.pl
e-mail: sekretariat@iilo.edu.gdynia.pl

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej (oraz z oddziałami matury międzynarodowej)
tel: 0-58 622 18 33, fax: 0-58 712 63 06
81-405 Gdynia, ul. Legionów 27
dyrektor: Wiesław Kosakowski
Internet: www.lo3.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl

V Liceum Ogólnokształcące im.Pułkownika Stanisława Dąbka
tel/fax: 0-58 625 44 68
81-109 Gdynia, ul. Arendta Dickmana 14
dyrektor: Dorota Dunst
Internet: www.vlogdynia.pl
e-mail: sekretariat@vlo.edu.gdynia.pl

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego
tel/fax: 0-58 622 22 33
81-424 Gdynia ul. Mikołaja Kopernika 34
dyrektor: Ewa Śliwińska
Internet: www.vilo.org
e-mail: sekretariat@vilo.edu.gdynia.pl

VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących

tel/fax: 0-58 620 56 55
81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54
dyrektor: Marek Prusak
Internet: www.zssogdynia.pl
e-mail: sekretariat@viilo.edu.gdynia.pl

IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
tel/fax: 0-58 661 43 63
81-542 Gdynia, ul. Orłowska 57
dyrektor: Wiesława Krysztofowicz
Internet: www.lo9.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@ixlo.edu.gdynia.pl 

X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej
tel/fax: 0-58 620 75 29
81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 58
dyrektor: Magdalena Piwowarska
Internet: www.xlogdynia.pl
e-mail: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni  im. Mikołaja Kopernika
tel: 0-58 623 12 27, fax: 0-58 663 30 72
81-049 Gdynia, ul. Wejherowska 55
dyrektor: Ewa Piątek
Internet: http://lo.xivlo.pl/index.php
e-mail:sekretariat@xivlo.edu.gdynia.pl 

XV Liceum Ogólnokształcące dla Niedosłyszących im. Zjednoczonej Europy
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6

tel: 0-58 622 22 24, fax: 0-58 622 88 99
81-453 Gdynia, ul. gen.Józefa Hallera 9
dyrektor: Małgorzata Onasch - Ptaszyńska
Internet: www.nieslyszacygdynia.pl
e-mail: sekretariat@zso6.edu.gdynia.pl

XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
tel/fax 0-58 621-95-10
81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13
dyrektor: Iwona Krumholc
Internet: www.sosw2gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl

XVII Liceum Ogólnokształcące
(w Zespołe Szkół Ogólnokształcących nr 8)
tel: 0-58 620 33 16
81-577 Gdynia, ul. Wiczlińska 50A
dyrektor: Witold Chudyszewicz
Internet:www.17logdynia.pl/
e-mail: sekretariat@xviilo.edu.gdynia.pl; sekretariat@zso8gdynia.pl
https://www.facebook.com/17logdynia/

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II
tel: 0-58 665 42 80
81-168 Gdynia, Plac św. Andrzeja 2
dyrektor: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
Internet: www.katolik.info.pl
e-mail: katolik@diecezja.gda.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
tel: 0-58 623 04 52
81-057 Gdynia, ul. Raduńska 21
dyrektor: Barbara Latocha
Internet: https://ckziunr3.pl/
e-mail: sekretariat@ckziunr3.pl

  • ikonaOpublikowano: 09.10.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Krzysztof Ratajczak

  • ikonaZmodyfikowano: 04.04.2022 14:38
  • ikonaZmodyfikował: Emilia Koniuszewska
ikona