Aktualności

SP 26 rozwija współpracę międzynarodową

Uczestnicy podpisania umowy o współpracy, górny rząd od lewej dyrektor Chersońskiego Gimnazjum nr 16, Kristina Golovchenko wraz z uczniami, Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni, Bartłomiej Przybyciel - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji UM Gdynia, rząd 2 od lewej, Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni, Wojciech Jankowski - Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Lev Zakharchyshyn – Konsul Ukrainy w Gdańsku, dolny rząd: dyrektor Alicja Bajduszewska wraz z uczennicą SP26 / Учасники підписання договору про співпрацю, верхній ряд зліва: директор Херсонської гімназії №16 Кристина Головченко з учнями, Бартош Бартошевіч – віцепрезидент Ґдині, Бартломієй Пшибицьель – заступник начальника відділення освіти Управління міста Ґдині, другий ряд зліва: Войцьех Щурек – президент Ґдині, Войцьех Янковський – директор Ґдинського центру розвитку вчителів, Лев Захарчишин – Консул України в Ґданську, нижній ряд директор Аліція Байдушевська з ученницею

Uczestnicy podpisania umowy o współpracy, górny rząd od lewej dyrektor Chersońskiego Gimnazjum nr 16, Kristina Golovchenko wraz z uczniami, Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni, Bartłomiej Przybyciel - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji UM Gdynia, rząd 2 od lewej, Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni, Wojciech Jankowski - Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Lev Zakharchyshyn – Konsul Ukrainy w Gdańsku, dolny rząd: dyrektor Alicja Bajduszewska wraz z uczennicą SP26 / Учасники підписання договору про співпрацю, верхній ряд зліва: директор Херсонської гімназії №16 Кристина Головченко з учнями, Бартош Бартошевіч – віцепрезидент Ґдині, Бартломієй Пшибицьель – заступник начальника відділення освіти Управління міста Ґдині, другий ряд зліва: Войцьех Щурек – президент Ґдині, Войцьех Янковський – директор Ґдинського центру розвитку вчителів, Лев Захарчишин – Консул України в Ґданську, нижній ряд директор Аліція Байдушевська з ученницею

16 grudnia Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni podpisała umowę o współpracy z Chersońskim Gimnazjum nr 16 z Ukrainy. To początek partnerstwa edukacyjnego oraz kulturalnego, z którego skorzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z obu placówek. 


Z racji obecnej sytuacji pandemicznej i odległości, umowa została zawarta podczas spotkania online. Porozumienie o współpracy szkół podpisały: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, Alicja Bajduszewska oraz dyrektor Chersońskiego Gimnazjum nr 16, Kristina Golovchenko.

W uroczystym zawarciu porozumienia uczestniczył prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
– Dziś, kiedy pandemia powoduje, że trudno na co dzień utrzymywać kontakty, budujemy mosty współpracy miedzy młodzieżą, nauczycielami z obu krajów – powiedział Wojciech Szczurek – Mamy świadomość, że rozwój edukacji to inwestycja w przyszłość. Chcemy edukować mądrze, w duchu otwartości i zrozumienia. Musimy rozumieć naszych przyjaciół i sąsiadów. Wierzę, że ten projekt jest drogą do lepszego poznania się i pomoże w lepszym odnajdywaniu wspólnych szans na współpracę, a jej efekty będą cieszyły młodzież i w Gdyni, i w Chersoniu.


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podczas podpisania porozumienia

 
Celem nawiązanej współpracy jest rozwój partnerstwa kulturalnego i kształtowanie kompetencji kulturalnych, obywatelskich i społecznych uczniów. Zacieśniane kontakty obu szkół mają sprzyjać tworzeniu wielokulturowego środowiska edukacyjnego.

– Choć możemy jako kraje różnić się tradycjami i kulturami, kluczem jest otwartość i tolerancja – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Trudno o lepszy sposób na porozumienie niż zadbanie o jak najczęstsze kontakty, integrację i wymianę doświadczeń. Z tego powodu chciałbym wyrazić swoją wdzięczność dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 26, którzy ze szczególnym zaangażowaniem i wrażliwością dbają o wszystkie te elementy.

 
Placówki planują wspólną organizację wydarzeń, projektów edukacyjnych lekcji online, konkursów historycznych, zawodów sportowych. Dzięki temu uczniowie m.in. poszerzą wiedzę na temat wybitnych postaci historycznych, reprezentantów kultury, nauki i sportu w Polsce i na Ukrainie.

Współpraca będzie szansą na wymianę wiedzy między nauczycielami z obu krajów. Z myślą o gronie pedagogicznym organizowane będą konferencje, seminaria, warsztaty oraz konsultacje.

W spotkaniu wzięli udział również Lev Zakharchyshyn – Konsul Ukrainy w Gdańsku, Katarzyna Sołek – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, Rozalia Lipińska – Prezes Obwodowego Towarzystwa Polskiego „POLONIA" w Chersoniu, Volodymyr Makukha – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego, Yuriy Nikonov – Kierownik Wydziału Edukacji Rady Miejskiej Chersonia, Olena Kulyk – Pierwszy Zastępca Kierownika Wydziału Edukacji Rady Miejskiej Chersonia, Svitlana Omelchuk – Kierownik Referatu Ogólnokształcącego Szkolnictwa Średniego Wydziału Edukacji Rady Miejskiej Chersonia, Olena Leshchenko – Profesor Państwowej Akademii Morskiej w Chersoniu, Maria Nishchymenko – Nauczycielka języka polskiego, Krystyna Przyborowska – Naczelnik Wydziału Edukacji w Gdyni, Bartłomiej Przybyciel – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w Gdyni, Dariusz Kijanka – Project Manager Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego z małżonką, Wojciech Jankowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Działki Leśne oraz Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Joanna Samp-Szulc – Koordynator oddziałów przygotowawczych Szkoły Podstawowej nr 26, a także nauczyciele i uczniowie Chersońskiego Gimnazjum nr 16 oraz Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni.
 

SP 26 – placówka otwarta na świat

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni jako pierwsza w naszym mieście we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni uruchomiła w roku szkolnym 2020/2021 oddziały przygotowawcze, czyli klasy adaptacyjne przeznaczone dla uczniów z doświadczeniem migracji. Priorytetem szkoły jest nauczanie języka polskiego jako drugiego, nauka przedmiotów szkolnych, a także integracja społeczności szkolnej: dzieci, rodziców i nauczycieli.

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 26 uczy się ponad 30 uczniów z Ukrainy, którzy uczęszczają do klas przygotowawczych. Kilkoro uczniów, którzy przebywają w Polce drugi lub trzeci rok, włączonych zostało już do docelowej klasy polskiej. Uczniowie bardzo intensywnie uczą się języka polskiego, a także przedmiotów szkolnych. Mają możliwość kontaktu z polskimi rówieśnikami na lekcjach WF-u, a także podczas zajęć integracyjno-kulturalnych.

Podpisana dziś umowa pomoże realizować cele edukacyjne, kulturowe i społeczne, które stoją przed Szkołą Podstawową nr 26 w Gdyni w kontekście obecności uczniów z doświadczeniem migracji w placówce.

***

Ґдинська Початкова школа № 26 розвиває міжнародну співпрацю


16 грудня Початкова школа № 26 підписала договір про співпрацю зі Херсонською гімназією № 16. Це початок освітнього та культурного партнерства, яким будуть користуватись так учні, як вчителі обох навчальних закладів.

З приводу теперішньої епідеміологічної ситуації та відстані між містами договір складено під час онлайн-зустрічі. Договір про співпрацю підписали: директор Початкової школи № 26 Аліція Байдушевська та директор Херсонської гімназії №16 Кристина Головченко.


В урочистому складенні договору взяв участь президент Ґдині Войцьех Щурек.
Сьогодні, коли пандемія викликає багато труднощів у щоденному підтримуванні зв'язків, будуємо мости співпраці між молодими людьми, вчителями з обох країн — сказав Войцьех Щурек. – Ми усвідомлені в тому, що розвиток освіти це інвестиція в майбутнє. Хочемо навчати мудро, в дусі відкритості та взаєморозуміння. Нам потрібно розуміти наших друзів і сусідів. Я впевнений, що цей проект буде шляхом до кращого знання один одного і допоможе в пошуках спільних шансів для співпраці, а їй наслідки тішитимуть молодь і в Ґдині, і в Херсоні.

Метою встановленої співпраці є розвиток культурного партнерства та формування культурних, громадських та суспільних компетенцій учнів. Зміцнення контактів між школами сприятиме будуванні багатокультурного освітнього середовища.

– Хоча наші країни відрізняються традицією, культурою, ключем є відвертість і толерантність – говорить Бартош Бартошевіч, віцепрезидент Ґдині з питань якості життя – Важко придумати кращий метод досягнення взаєморозуміння як дбання про як найчастіші контакти, інтеграцію та обмін досвіду. Тому я дуже вдячний дирекції і працівникам Початкової школи №26, які з особливою відданістю і вразливістю турбуються про ці всі складові частини.


Установи планують спільну організацію подій, освітніх проектів, онлайн-уроків, історичних конкурсів, спортивних заходів. Завдяки тому учні будуть, між іншими, поширювати знання про визначних історичних постатей, представників культури, науки і спорту в Польщі та в Україні.Співпраця означає також обмін знання між вчителями з обох країн. Думаючи про них організовуватимуть конференції, семінари, майстер-класи та консультації.

В зустрічі також брали участь Лев Захарчишин – Консул України в Польщі, Катажина Солек — Генеральний Консул Республіки Польща в Одесі, Розалія Липинська – голова Херсонського обласного польського товариства “ПОЛОНІЯ", Володимир Макуха – заступник голови правління Балтійсько-Чорноморського економічного форуму, Юрій Ніконов – начальник управління освіти Херсонської міської ради, Олена Кулик – перший заступник начальника управління освіти Херсонської міської ради, Світлана Омельчук – начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти Херсонської міської ради, Олена Лещенко – професор Херсонської державної морської академії, Марія Ніщименко – вчителька польської мови, Кристина Пшиборовська – начальник відділення освіти Управління міста Ґдині, Бартломієй Пшибицьель – заступник начальника відділення освіти Управління міста Ґдині, Даріуш Кійанка – керівник проектів Балітійсько-Чорноморського економічного форуму з дружиною, Войцьех Янковський – голова Ради району Лісні Ділянки (Działki Leśne) та директор Ґдинського центру розвитку вчителів, Йоанна Самп-Шулц – координатор підготовчих класів у Початковій школі № 26, а також вчителі та учні Херсонської гімназії № 16 і Початкової школі № 26 в Ґдині.

Початкова школа № 26 – місце відкрите на світ


Початкова школа № 26 в Ґдині як перша школа в нашому місті разом з Управлінням міста Ґдині встановили з початком шкільного року 2020/2021 підготовчі, тобто адаптаційні класи для учнів з міграційним досвідом. Для школи найважливіше навчання польської мови як другої, шкільних предметів, також інтеграція спільноти: дітей, батьків, вчителів.

Тепер у Початковій школі № 26 вчаться більше 30 учнів з України, вони у підготовчих класах. Декілька дітей, які живуть в Польщі вже два, три роки, вчаться з польськими друзями в одному класі. Учні дуже інтенсивно вивчаються польську мову та шкільні предмети. Вони мають можливість спілкуватися зі польськими однолітками під час спортивних занять та інтеграційно-культурних заходів.

Підписаний сьогодні договір допоможе здійснювати освітні, культурні та суспільні цілі поставлені перед Початковою школою № 26 в Ґдині зв'язані з присутністю учнів з міграційним досвідом.

 • ikonaOpublikowano: 18.12.2020 15:00
 • ikona

  Autor: Łukasz Kierznikiewicz , Wydział Edukacji (l.kierznikiewicz@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 05.01.2021 19:28
 • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona