Nauka

Matematyka zdecydowanie trudniejsza niż w ubiegłym roku

Uczniowie w ławkach czekają na ezgamin

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, nauczyciele dbają o dobrą atmosferę na egzaminie // fot. Filip Śmigielski

Zadania otwarte były trudne – tak ósmoklasiści oceniają egzamin z matematyki, który dzisiaj pisali. Przed nimi jeszcze język angielski, z którego egzamin zaplanowano na jutro. Na wyniki trzeba będzie poczekać aż do lipca.


Trwa egzaminacyjny maraton – po maturach przyszedł czas na ósmoklasistów, którzy piszą właśnie obowiązkowy egzamin kończący szkołę średnią. To szczególny sprawdzian, bowiem choć nie można go nie zdać, jego wyniki decydują o rekrutacji do szkoły średniej. W tym roku ma być ona wyjątkowo trudna, szkołę podstawową kończą bowiem zarówno dzieci, które poszyły do niej w wieku siedmiu lat, jak i ich młodsi o rok koledzy.


Wczoraj ósmoklasiści pisali sprawdzian z języka polskiego. Większość oceniła go jako bardzo prosty. Z dzisiejszą matematyką było już inaczej – niektóre zadania zaskoczyły piszących.

- Nasi uczniowie zwracają uwagę przede wszystkim na dwa pytania otwarte, które część z nich ocenia jako trudne – mówi Joanna Karcz, wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Gdyni. - W naszej szkole największy stres był pierwszego dnia egzaminów, pewnie dlatego, że dla uczniów była to nowa sytuacja. Dziś atmosfera jest zdecydowanie mniej napięta, głównie dzięki uśmiechom pedagogów i naszego nieocenionego dyrektora, którzy starają się mocno wspierać piszących.


Jak wyglądał egzamin ósmoklasisty z matematyki? Trwał 100 minut, a arkusz zawierał od 19 do 23 zadań, w tym zadania otwarte (5-7) i zamknięte (14-16). Podczas tego egzaminu, uczniowie mogą zdobyć aż 25 punktów. 15 z nich można zdobyć za zadania zamknięte, otwarte, których tak obawiają się uczniowie, to zaledwie 10 punktów.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, byli również tacy uczniowie, którzy skończyli pisać przed czasem.

- To było bardzo proste, nic mnie nie zaskoczyło, policzyłem sobie, że będę mieć koło stu procent – mówi jeden z abiturientów.

- Poza otwartymi nie było tak trudno, jak wszyscy mówią – przekonuje jego koleżnka.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty są publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Ubiegłoroczny egzamin z matematyki, oceniany był jako niezwykle prosty, co też wpłynęło na wysokie progi punktacji do szkół średnich. Bowiem wyniki z trwających właśnie egzaminów, w dużej mierze zadecydują o tym, do jakich szkół średnich trafią piszący.


Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo. Aby je przeliczyć na punkty, należy pomnożyć uzyskane wyniki z języka polskiego i z matematyki przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego - przez 0,30. Na egzaminie ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) uczeń może zdobyć łącznie 100 punktów.


W ten sposób uczeń może za wyniki z egzaminu ósmoklasisty maksymalnie uzyskać:


z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 punktów,
z matematyki: 100% x 0,35 = 35 punktów,
z języka obcego: 100% x 0,30 = 30 punktów.


Na wyniki trzeba będzie jeszcze poczekać, uczniowie poznają je bowiem 3 lipca 2023 r., czyli już po tym, jak wybiorą szkoły średnie, w których chcą kontynuować naukę.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 24.05.2023 13:36
  • ikona

    Autor: Aneta Marczak (a.marczak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.05.2023 13:37
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona