Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Nauka

Szkoły średnie publikują listy kandydatów – co dalej?

Tłum młodych ludzi

Tegoroczni ósmoklasiści zainteresowani nauką w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni podczas dni otwartych // fot. Filip Śmigielski

Uczniowie, którym udało się dostać do wymarzonej szkoły, mają teraz kilka dni na to, aby potwierdzić swój wybór. A co z tymi, którzy się nie dostali do żadnej ze szkół? Spokojnie, przed nami jeszcze rekrutacja uzupełniająca.


W Gdyni, w tym roku uczniowie mogli wybrać dowolną ilość szkół i oddziałów, do których chcą aplikować. System przydziela do pierwszej placówki z listy preferencji, do której uczniowi wystarczy punktów. Teoretycznie więc, każdy z kandydatów powinien znaleźć miejsce w szkole. O ile jednak liczba wskazanych placówek została zawężona lub wybór ograniczył się jedynie do placówek wymagających bardzo wysokiej punktacji, może zdarzyć się, że wynik rekrutacji będzie całościowo negatywny.

Tegoroczne problemy z nadprogramową liczbą chętnych wiążą się z rządową reformą edukacji, która miała miejsce dokładnie osiem lat temu. W jej wyniku do szkoły, obok dzieci siedmioletnich, poszły sześciolatki. W Gdyni dla potrzeb rekrutacji stworzono zupełnie nowe, dodatkowe oddziały, jednak liczba osób chcących uczyć się w Gdyni, a niej nie mieszka, jest rekordowa. Wynika to z wielkiego zainteresowania nauką w Gdyni, chociażby dlatego, że w ostatnich latach wyniki szkół średnich były jedne z najwyższych w Polsce, a w roku bieżącym – najlepsze na tle kraju. Gdyński system edukacji jest jednym z najlepszych w Polsce, co skutkuje rekordowym zainteresowaniem nauką w mieście. Jednocześnie przepisy oświatowe nie pozwalają preferować mieszkańców miasta, w którym odbywa się rekrutacja.  

- Gdyńskie szkoły, ze względu na wysoką jakość kształcenia, doskonałe wyniki matur, budzą duże zainteresowanie uczniów ościennych gmin – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Podobnie jednak jak w roku ubiegłym, także w tym będziemy reagować na bieżąco, zgodnie z potrzebami młodzieży tworząc nowe oddziały, w zależności od zainteresowania. Nie możemy pozwolić, by tegoroczne uczennice i uczniowie byli pokrzywdzeni reformami rządowymi i będziemy robić wszystko co możliwe, by gdynianki i gdynianie mieli dostęp do najlepszej jakości edukacji.

Obecnie na absolwentów podstawówek czeka w gdyńskich szkołach 90 planowanych klas. To o cztery klasy więcej niż w roku ubiegłym, kiedy ósmoklasistów było mniej niż obecnie, ale i tak zaistniała konieczność tworzenia dodatkowych oddziałów. Niestety w tym roku pojawiło się nowe ograniczenie związane z brakiem nauczycieli chętnych uczyć w nowych oddziałach. To jednak trend ogólnokrajowy, wynikający z bardzo małej liczbymłodych nauczycieli i odchodzenie z zawodu pedagogów z większym doświadczeniem.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 19 lipca 2023 r. do godz. 15.00.
 

Jakie są dalsze kroki?

 
Uczeń, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych, powinien jak najszybciej potwierdzić wolę przyjęcia. Wskazane jest, aby uczynić to niezależnie od tego, czy dostaliśmy się do szkoły marzeń, czy też którejś z kolejnych na swojej liście preferencji, aby nie stracić miejsca w oczekiwaniu na ewentualne zwolnienie miejsc w wymarzonej placówce. W tym roku, z uwagi na liczbę kandydatów, może okazać się to mało prawdopodobne.
 
Zgodnie z przepisami ma na to czas od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15. W tym czasie musi dostarczyć do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). A w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 
Później zostaje już oczekiwanie do 27 lipca 2023 r., kiedy to o godz. 14 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
Co w sytuacji, kiedy dziecka nie ma na liście w żadnej ze szkół, które zaznaczyliśmy na naszej liście preferencji?  Wtedy pozostaje czekanie na rekrutację uzupełniającą do szkół średnich, która w tym roku rozpoczyna się 1 sierpnia.
 
Wcześniej, bo 28 lipca 2023 r. pomorski kurator oświaty poinformuje o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

  • ikonaOpublikowano: 21.07.2023 16:06
  • ikona

    Autor: Aneta Marczak (a.marczak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.07.2023 16:15
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona