Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018

19.04.2017 r.

W załączeniu zamieszczamy harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

Adresy stron do logowania:
- dla kandydata: nabor-pomorze.edu.com.pl lub nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat
- dla szkół: nabor-pomorze.edu.com.pl/Punkt