Sesje

Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni


Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

14 listopada 2016 ROKU
godz. 16.30, sala 105 Urzędu Miasta Gdyni


Część pierwsza:

1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni.
3. Ślubowanie.
4. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Część druga:

1. Prezentacja koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta.
2. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni - przewodniczący, dwaj wiceprzewodniczący, sekretarz.
4. Wolne wnioski.
5. Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium).
6. Zakończenie obrad.


Porządek obrad kolejnych sesji MRM dostępny jest tutaj

  • ikonaOpublikowano: 10.11.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:55
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona