Sesje

Porządek sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni VII kadencji

VII sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni VII kadencji

26 września 2022 r. godz. 17.30 sala 105 Urząd Miasta Gdyni
 
1. Otwarcie VII Sesji MRMG i powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
5. Wystąpienia radnych MRMG nt. działań komisji BO
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.


II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni VII kadencji

23 listopda 2021 r. godz. 17.00 sala 105 Urzędu Miasta Gdyni 

CZĘŚĆ I:
1.    Otwarcie II sesji MRM Gdyni i powitanie gości.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.

CZĘŚĆ II:
1.    Wybór składu Komisji Promocji (podjęcie uchwały).
2.    Wystąpienie p. Dawida Całkowskiego z Laboratorium Innowacji Społecznych oraz ewentualne pytania.
3.    Wystąpienia radnych MRM.
4.    Wolne wnioski.
5.    Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium)
6.    Zakończenie obrad.I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni VII kadencji

28 października 2021 r. godz. 17.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni

Część pierwsza:

1.      Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.      Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni.
3.      Prezentacja opiekunów Młodzieżowej Rady Miasta
4.      Ślubowanie.
5.      Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
6.      Zatwierdzenie porządku obrad.
 
Część druga:

1.      Wybór składu Komisji Skrutacyjnej (podjęcie uchwały).
2.      Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni – przewodniczący, dwaj wiceprzewodniczący, sekretarz.
3.      Wyrażenie opinii w sprawie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (podjęcie uchwały).
4.      Wolne wnioski.
5.      Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium).
6.      Zakończenie obrad.

  • ikonaOpublikowano: 19.09.2022 12:42
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:56
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona