Sesje

Protokół z II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (23.11.2021)

Protokół z II SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GDYNI VII KADENCJI
23 LISTOPADA 2021 ROKU

CZĘŚĆ I:

1. Otwarcie II sesji MRM Gdyni i powitanie gości (p. Dawid Całkowski – LIS, Radni miasta Gdyni: p. Elżbieta Raczyńska, p. Lechosław Dzierżak)
Przewodniczący rady rozpoczął II sesje MRMG powitaniem zebranych oraz przyjęciem ślubowania od dwóch radnych i wręczeniem zaświadczeń o wyborze.

2. Stwierdzenie kworum.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.
Do porządku obrad wprowadzono zmiany na wniosek Przewodniczącego: dodano punkt przyjęcie protokołu z I sesji, zmieniono kolejność punktów w części II oraz dodano punkty dot. Podjęcia uchwał. Porządek obrad zez mianami został przyjęty jednogłośnie.

4. Przyjęcie protokołu z I Sesji MRMG. Protokół z obrad został przyjęty bez uwag. 16 za/ 16 ob.

CZĘŚĆ II:

1. Wystąpienie p. Dawida Całkowskiego z Laboratorium Innowacji Społecznych oraz ewentualne pytania. Gość z LIS przedstawił założenia i sposób działania Gdyńskiej Platformy Dialogu. Radni wysłuchali informacji wzmocnionych prezentacją. Platforma otwarta jest dla wszystkich zespołów działających z ramienia Miasta Gdyni. Zespoły mogą tworzyć tzw użytkowników prywatnych, którzy maja dostęp do wybranych treści, natomiast treści publiczne są ogólnodostępne. Możliwość przeprowadzania ankiet z udziałem mieszkańców. Pan D. Całkowski zachęcił do zakładania kont. Administrator zespołu ma możliwość upubliczniania lub ograniczenia dostępu do publikowanych treści. Jesteśmy otwarci na przeprowadzenie szkoleń.
 
2. Podjecie uchwał w sprawie:
a) powołanie Komisji Promocji (podjęcie uchwały). 16 za, 16 ob.
b) przyjęcie opinii do projektów uchwał RMG
- inicjatywa uchwałodawcza MRMG: opinia pozytywna w głosowaniu za 15, przeciw 0, wstrzym. się 1
 - współpraca z NGOs – opinia pozytywna w głosowaniu: za 15, przeciw 0, wstrzymało się 1
- budżet obywatelski – dyskusja nad poziomem finansowania BO, wyjaśnień udzielił p. Lechosław Dzierżak (Rada Społeczna BO), informacje na temat sposobów finansowania projektów w dzielnicach i mieście, różne sposoby glosowania na BO (zarzut słabej frekwencji - brak możliwości głosowania przez uczniów w szkołach) – wywieranie nacisku na promocję i wybór wskazanych projektów szkolnych (wyjaśnienia L. Dzierżak) - opinia pozytywna w głosowaniu: za 11, przeciw 0, wstrzym 5.
- przekształcenie szkoły: Kolejna szkoła podstawowa w centrum nie jest racjonalna, potrzebne byłoby liceum. Wyjaśnienia E. Raczyńska: na ul. Władysława IV była szkoła sportowa działająca w swoisty sposób. Nie udało się przeniesienie liceum. Problem powstał z klasami dla gimnastyczek artystycznych. Nabór do szkoły sportowej był od IV klasy, powinien być zapoczątkowany od kl. I. Do tego należy rozważyć bezpieczeństwo dzieci. Liceum będzie połączone ze szkołą podstawową. Dłuższa dyskusja na temat przyszłości szkół sportowych, podziału i tworzenia dla poszczególnych celów i dyscyplin. Dalsze wyjaśnienia padną na spotkaniu z p. Wiceprezydentem Bartoszem Bartoszewiczem.
Głosowanie: za 0, przeciw 8, wstrzymujący się 8.
 
3. Wystąpienia radnych MRM.
- projekt ekoprezentacji w szkołach – fastfashion i niewolnictwo przemysłowe, plastik w ubraniach, sytuacja przemysłowa w Chinach i Bangladeszu, chemia w środkach czyszczących. Zaangażowanie samorządów szkolnych. Efekt akcji: zmiany w sposobie myślenia, zakupów. Co można zmienić na naszym terenie. Kupowanie w secondhandach. Uzmysłowienie skali niewolnictwa w przemyśle odzieżowym, przemyślane zakupy.
Myśl globalnie, działaj lokalnie. Przedstawienie ciekawych alternatyw. Fundacja „Ubrania do oddania”. Połączenie edukacji z formą oddawania używanych rzeczy. Wymiana ubrań w szkołach. Uzgodnienia z samorządami, współpraca między szkołami, promocja wspólnych działań. Wsparcie dla firm, stowarzyszeń czy fundacji działających profesjonalnie. Uzyskanie zgody u dyrekcji szkół. Zebranie robocze.
- akcja: gotowanie obiadów dla ludzi bezdomnych – do rozpoznania. Zbieranie prowiantu dla potrzebujących. Lodówka dla osób bezdomnych, potrzebujących. Promocja akcji. W Sopocie „Zupa na Monciaku”, Zupa w Parku Kilońskim – inspiracja. Poszukiwanie partnerów akcji. Poszukiwanie chętnych, przyłączenie się w tym roku do istniejących akcji. Temat do zorganizowania w kolejnych sezonach. Przyłączenie się do WOŚP - działania jako MRMG. Ankieta projektu. Zebranie pomysłów, partnerów, pomysły na wspólne działania z samorządami uczniowskimi.
- propozycja p. Izabeli Rutkowskiej z LIS: artykuł do gazetki młodzieżowej. Poszukiwanie chętnych do tworzenia artykułu.
- karty do podpisów – legalizacja aborski, przygotowanie do wysłania.
- koszulki MRMG, na święta.
- Gdyńska Platforma Dialogu – ciekawa propozycja na skumulowanie w jednym miejscu informacji o MRMG. Lepszy wybór komunikacji niż facebook. Poszukiwanie jednego kanału komunikacji.
- różowe skrzyneczki – temat w toku, stworzenie bazy szkół posiadających takie skrzynki, współpraca z Komisją Zdrowia. Wyodrębnienie komisji doraźnej do tego tematu.
- wizerunek na stronie miasta, zakładka dla mieszkańców w edukacji. Zmiana położenia na stronie, poszukiwanie prezentacji podobnych do strony rady miasta.

4. Wolne wnioski. Przewodniczący skierował pytanie o preferowane godziny spotkań, spotkania mają niską frekwencję. Spotkanie świąteczne: składkowe w Centrum Rodziny lub inne. Konsultacje w Centrum Rodziny: 8 grudnia.

5. Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium): wstępnie 14 grudnia , godz. 17.00.

6. Zakończenie obrad.

  • ikonaOpublikowano: 23.11.2021 12:43
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:55
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona