Sesje

Protokół z V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (4.04.2022)

PROTOKÓŁ z V SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GDYNI VII KADENCJI
4 kwietnia 2022 roku
sala 105 Urzędu Miasta Gdyni

1. Wiceprzewodniczący MRMG Krzysztof Kołodziej otworzył obrady V Sesji MRMG.

2. Prezydium MRMG nie stwierdziło wymaganego kworum. 

3. Wiceprzewodniczący MRMG Krzysztof Kołodziej zaprezentował propozycję udziału w konferencji Samorządów Uczniowskich Gdynia 2022: „komunikacja” organizowanej przez Samorząd Uczniowski XVII LO w Gdyni.

4. Wystąpienia radnych MRMG.
a. Radny Karol Roman zaprezentował propozycję zmian na stronie internetowej MRMG, które zostały ustalone na spotkaniu roboczym. Poruszony został temat utworzenia adresów mailowych radnych na domenie @gdynia.pl, a na następnej uroczystej sesji planowane jest wykonanie zdjęć radnych.
b. Wiceprzewodniczący MRMG Bartosz Klimkiewicz zaprezentował pomysł na wprowadzenie w szkołach na terenie Gdyni powszechnego systemu mLegitymacji. Na następnej sesji zaprezentowana i poddana głosowaniu zostanie uchwała w tej sprawie.
c. Poruszona została kwestia zaniepokojenia sytuacją w gdyńskich placówkach oświatowych: w szczególności dot. radykalnego cięcia kosztów w szkołach. 
d. Przedyskutowana została kwestia wybrania kolejnego flagowego projektu MRMG oraz zaplanowane uroczyste zakończenie dotychczasowego projektu tzw. różowych skrzyneczek – Radna Aniela Szczepkowska przedstawi szczegółowe sprawozdanie podczas kolejnej rady.
Poruszony został temat rekrutacji do szkół średnich 2023/24 – MRMG wystosuje zapytanie o targi szkół średnich i chętnie zaangażuje się w pomoc przy ich organizacji do wydziału edukacji.
e. Przywrócony został temat organizacji spotkać w szkołach podstawowych w ramach promocji MRMG.
Przygotowaniem i opracowaniem merytorycznym spotkań zajmie się komisja ds. promocji MRMG.

5. Prezydium w porozumieniu z obecnymi radnymi ustaliło termin następnej sesji na 26 kwietnia godz. 17:30 wraz z propozycją zorganizowania jej w jednej z gdyńskich szkół średnich (XLO). 
Zapowiedziane zostało także spotkanie w ramach zapoznania się z uchwałami Rady Miasta Gdyni i opiniowania ich przez MRMG podczas spotkania z Panią Beatą Szadziul. 

6. Zakończenie obrad.

  • ikonaOpublikowano: 14.04.2022 14:20
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:55
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona