Sesje

Sesje Młodzieżowej Rady Miasta

Porządek obrad XI sesji Młodzieżowej Rady Miasta,
5 lutego 2020 roku godz. 17:00, Urząd Miasta Gdyni, sala 105


Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji


Część druga:


 1. Dyskusja nt. planów reorganizacji szkół na terenie Gdyni oraz prezentacja Pana wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza.
 2. Prezentacja założeń wizyty studyjnej w ramach projektu SB YCGN. 
 3. Wystąpienie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
 4. Informacje.
 5. Wolne wnioski.
 6. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 7. Zakończenie obrad.  Porządek obrad X sesji Młodzieżowej Rady Miasta
  11 grudnia 2019 roku godz. 17:00, Urząd Miasta Gdyni, sala 105  Część pierwsza:
1.    Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Część druga:
1.    Zaopiniowanie planów zabudowy terenu polanki redłowskiej.
2.    Prezentacja założeń projektu “Sprzątanie Gdyni”.
3.    Podsumowanie okrągłego stołu ds. transportu.
4.    Wymiana doświadczeń z MRM Reda.
5.    Informacje.
6.    Wolne wnioski.
7.    Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8.    Zakończenie obrad.Porządek obrad IX sesji Młodzieżowej Rady Miasta
20 listopada 2019 roku, godz. 17:00, Urząd Miasta Gdyni, sala 105


Część pierwsza:
1.    Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Część druga:
1.    Omówienie współpracy ze Strefą Startup PPNT
2.    Podsumowanie okrągłego stołu ds. transportu
3.    Spotkanie z  projektem "depresja – Akademia Choroby"
4.    Informacje.
5.    Wolne wnioski.
6.    Ustalenie terminu kolejnej sesji.
7.    Zakończenie obrad.

Porządek obrad VIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta

16 października 2019 roku, godz. 17.00 Urząd Miasta Gdyni, sala 101 (Uwaga! zmiana sali)Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Część druga:
 1. Spotkanie dotyczące działania samorządu z Przewodniczącą Rady Miasta – Joanną Zielińską.
 2. Sprawozdanie Kamila Sarapuka z wyjazdu na Litwę (sierpień 2019) i Zuzanny Denis z wyjazdu do Szwecji (październik 2019) w ramach projektu South Baltic Youth Core Groups Network.
 3. Omówienie organizacji drugiego okrągłego stołu (temat – transport miejski w Gdyni), który odbędzie się w październiku.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 6. Zakończenie obrad.


Porządek obrad VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta
23 maja 2019 roku, godz. 16:30, Urząd Miasta Gdyni, sala 105


Część pierwsza:
1.    Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Ślubowanie radnych z wyborów uzupełniających
4.    Przyjęcie porządku obrad.
 
Część druga:
1.    Głosowanie - projekt statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
2.    Przedstawienie planów i pracy komisji ds. Edukacji.
3.    Przedstawienie pracy projektu e-sportowego - Dawid Makurat.
4.    Informacje.
5.    Wolne wnioski.
6.    Ustalenie terminu kolejnych sesji.
7.    Zakończenie obrad.
 

Porządek obrad V sesji Młodzieżowej Rady Miasta

3 kwietnia 2019 roku, godz. 17.00, Urząd Miasta Gdyni, sala 105


Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Ślubowanie radnych z wyborów uzupełniających
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.


Część druga:
 1. Ostateczne zaopiniowanie nowego statutu
 2. Przedstawienie planów i pracy grup problemowych.
 3. Grupa Medialna - referuje Julia Wyczk
 4. Grupa ds. Kompetencji MRMG - referuje Mateusz Romanowski
 5. Grupa ds. Edukacji - referuje Mateusz Dampc
 6. Przedstawienie pracy projektu e-sportowego - referuje Dawid Makurat.
 7. Dyskusja nt. organizacji okrągłych stołów.
 8. Podsumowanie szkolenia w Wymiennikowni - referują Zuzanna Denis i Oskar Koziński.
 9. Sprawozdanie z wyjazdu do Słupska - referują Mateusz Romanowski, Kamil Sarapuk oraz Mateusz Dampc.
 10. Informacje.
 11. Wolne wnioski.
 12. Ustalenie terminu kolejnych sesji.
 13. Zakończenie obrad.


  Porządek obrad  IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta
  6 marca 2019 roku  godz. 17:00, Urząd Miasta Gdyni, sala 105


  Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Ślubowanie radnych z wyborów uzupełniających
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Część druga:
 1. Dyskusja statutowa.
 2. Prezentacja pomysłu Julii Wyczk.
 3. Prezentacja projektu SB YCGN z podsumowaniem.
 4. Kontynuacja dyskusja statutowej.
 5. Informacje.
 6. Wolne wnioski.
 7. Ustalenie terminu kolejnych sesji.
 8. Zakończenie obrad.  =================

  Porządek obrad
III sesji Młodzieżowej Rady Miasta
31 stycznia 2019 roku godz. 17:00, Urząd Miasta Gdyni, sala 105

Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Część druga:
1. Dyskusja statutowa.
2. Relacja z wyjazdu studyjnego do Køge .
3. Prezentacja pomysłu Julii Wyczk.
4. Informacje.
5. Wolne wnioski.
6. Ustalenie terminu kolejnych sesji.
7. Zakończenie obrad.


Porządek obrad

II sesji Młodzieżowej Rady Miasta, 10 stycznia 2019 roku, godz. 16:30, Urząd Miasta Gdyni, sala 105


Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.

Część druga:
 1. Powołanie grup problemowych.
 2. Relacja z wyjazdu studyjnego na Litwę.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu kolejnych sesji.
 6. Zakończenie obrad.


Pierwsza sesja MRMG VI kadencji odbędzie się 12 grudnia o godz. 16:30 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni
Część pierwsza:
 
1.      Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.      Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni.
3.      Prezentacja koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta
4.      Ślubowanie.
5.      Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
6.      Zatwierdzenie porządku obrad.
 
 
Część druga:
 
1.      Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
2.      Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni – przewodniczący, dwaj wiceprzewodniczący, sekretarz.
3.      Wolne wnioski.
4.      Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium).
5.      Zakończenie obrad.
Najbliższa sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni odbędzie się 22 września 2018 roku - sobota godz. 17.30, Urząd Miasta Gdyni, sala 105

 
Porządek obrad  XIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta
 
Część pierwsza:
 
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta oraz powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzednich sesji.
 
Część druga
 
1.Zaopiniowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
2.Informacje.
3.Wolne wnioski.
4.Zakończenie obrad.
 

Porządek obrad  XII sesji Młodzieżowej Rady Miasta
 

 
Część pierwsza:
 
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta oraz powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 
 
Część druga:
 
1. Wystąpienie Pani Aleksandry Rusak dot. TYGODNIA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W GDYNI w dniach 08 – 15 czerwca 2018 r
2. Wybór uzupełniający nowego wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Informacje.
4.Wolne wnioski.
5.Zakończenie obrad.
 


Porządek obrad -  XI sesji Młodzieżowej Rady Miasta - 04 kwietnia 2018 roku,  godz. 17.30, Urząd Miasta Gdyni, sala 105

Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta oraz powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 
 
Część druga
1.Ślubowanie radnych.
2.Wybór uzupełniający nowego wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.
3.Informacje.
4.Wolne wnioski.
5.Zakończenie obrad.
 Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 21 lutego 2018 roku. godz. 17.30, Urząd Miasta Gdyni, sala 105

Porządek obrad
X sesji Młodzieżowej Rady Miasta

Część pierwsza:
 
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta oraz powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 
 
Część druga
 
1. Ślubowanie radnych.
2. Wybór uzupełniający nowego wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Relacja z konferencji w Malborku.
4. Informacje.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.
 Porządek obrad IX sesji Młodzieżowej Rady Miasta - 6 grudnia 2017 rozpoczęcie o godz. 17:30, sala 105 UM Gdyni
 
 
Część pierwsza:
 
1.  Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości
2.  Stwierdzenie kworum
3.  Przyjęcie porządku obrad
4.  Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 
Część druga
 
1.      Przemówienie prezesa zarządu fundacji Ale Cyrk!.
2.      Przemówienie Beniamina Prokaziuka.
3.      Sprawozdanie z wyjazdu reprezentantów MRMG do Iławy.
4.      Informacje
5.      Wolne wnioski
6.      Ustalenie terminu kolejnej sesji.
7.      Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
IX sesji Młodzieżowej Rady Miasta
6 Grudnia 2017 roku
 
Część druga
1. Wybór uzupełniający nowego wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.


Pierwsza po wakacyjnej przerwie Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni planowana jest na 25. października 2017 godz. 17:00, PPNT budynek III sala FH

Porządek obrad
VIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

Część pierwsza:
1. Otwarcie VIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
2. Ślubowanie niezaprzysiężonego radnego.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad i ewentualne zmiany.

Część druga:
1. Wybór uzupełniający nowego wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.
2. Wybór uzupełniający nowego sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Głosowanie nad przyjęciem nowego statutu.
4. Informacje.
5. Wolne wnioski.
6. Ustalenie terminu następnej sesji.
7. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
VII sesji Młodzieżowej Rady Miasta
14. czerwca 2017 roku, godz. 17.30, Urząd Miasta Gdyni, sala 105
 
 
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku.
3. Sprawozdania:
a)  podsumowanie projektu „Młodzi z Pomysłem”
b)  z wyjazdu na „Akademię Młodych Liderów”
c)  z konferencji pt. „Funkcjonowanie Rad Młodzieżowych”
4. Głosowanie nad projektem zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
5. Informacje
6. Wolne wnioski
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji
8. Pożegnanie gości i zakończenie obradPorządek obrad VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta
25. maja 2017 roku, godz. 17.30, Urząd Miasta Gdyni, sala 105 
1.  Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.  Stwierdzenie kworum.
3.  Wystąpienia gości:
    a)  Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy
    b)  Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka
4.  Sprawozdania:
    a) z projektu „Młodzi z Pomysłem”
    b) z konferencji pt. „Czy reforma edukacji jest dobra?”
    c) z wyjazdu na „Akademię Młodych Liderów”
    d) z konferencji pt. „Funkcjonowanie Rad Młodzieżowych”
    e) ze spotkania pt. „Młodzi mają głos”
    f) ze spotkania projektowego dotyczącego zmian w Statucie i wprowadzeniu Regulaminu

5. Głosowanie nad poprawkami w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
6. Informacje
7. Wolne wnioski
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji
9. Pożegnanie gości i zakończenie obrad
 
Porządek obrad V sesji Młodzieżowej Rady Miasta
5. kwietnia 2017, godz. 17:30 sala 105.
 

Część pierwsza:
1.  Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.  Stwierdzenie kworum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Część druga:
5.  Ślubowanie  radnego.
6.  Sprawozdanie z postępu projektów.
7.  Sprawozdanie z wyjazdu reprezentantów na pięciolecie MRM Kościerzyny.
8.  Propozycje zmian do statutu
9.  Informacje.
10.  Wolne wnioski.
11.  Ustalenie terminu kolejnej sesji.
12.  Zakończenie obrad.


Porządek obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta
1 marca 2017 roku, godz. 17.00, Urząd Miasta Gdyni, sala 105

Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
Część druga:
5. Sprawozdanie z postępu projektów.
6. Przypomnienie zasad Młodzieżowej Rady Miasta.
7. Informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.


Porządek obrad -  III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
4 stycznia 2017 roku,  godz. 16.30, sala 105 Urzędu Miasta Gdyni
 
Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu I i II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
Część druga:
1. Przemówienie Pani Kurator Oświaty
2. Dyskusja i głosowanie nad opinią w sprawie zmian w sieci szkół w Gdyni w związku z wprowadzeniem nowego Prawa Oświatowego.
3. Wybór przedstawicieli do profilaktyki uazleżnień
4. Informacje:
4.1. sprawozdanie z działalności grup projektowych:
a) projekt „Młodzież z pomysłem”
b) projekt „Zrób coś sensownego”
4. Wolne wnioski.
5. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
6. Zakończenie obrad.Porządek obrad -  II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
6 grudnia 2016 roku,  godz. 17.00, sala 105 Urzędu Miasta Gdyni

Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Ślubowanie niezaprzysiężonych radnych.
3. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
Część druga:
7. Projekty uchwał w sprawach:
7.1 przyjęcia oficjalnego logo dla organu Młodzieżowej Rady Miasta i  indywidualnej stopki do korespondencji elektronicznej,
7.2 przyjęcia adresu email na domenie gdynia.pl
7.3 powołania grupy medialnej,
7.4 powołania przedstawicieli do organizacji młodzieżowych,
7.5 prezentacji osobowości Młodzieżowych Radnych Miasta Gdyni przestrzeni publicznej.
8.   Informacje:
8.1 sprawa przeprowadzenia szkoleń dla Radnych MRM.
8.2 relacja prezydium z wyjazdu do Elbląga z warsztatów pt. Partycypacja Młodych..."
9.   Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium).
11. Zakończenie obrad.Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

14 listopada 2016 r. godz. 16.30, s. 105 UM
 
Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni.
3. Ślubowanie.
4. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
Część druga:
1. Prezentacja koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta.
2. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni – przewodniczący, dwaj wiceprzewodniczący, sekretarz.
4. Wolne wnioski.
5. Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium).
6. Zakończenie obrad.

 • ikonaOpublikowano: 17.03.2017 14:40
 • ikona

  Autor: Magdalena Anuszek (m.anuszek@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:56
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona