Sesje

Uchwała Nr IX/14/12 Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2012 roku

Uchwała Nr IX/14/12
Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie uchylenia niektórych uchwał

na podstawie § 8 pkt 6 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XII/223/11 z dnia 28 września 2011 roku (z późn. zm.), Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1
Uchyla się Uchwałę Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni Nr VII/05/12 z dnia 28 maja 2012 roku ws. przystąpienia do opracowania projektu edukacyjnego i prewencyjnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego.

§ 2
Uchyla się Uchwałę Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni Nr VII/11/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku ws. powołania pełnomocnika ds. sportów ekstremalnych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                
                                                                                      Tomasz Drozdziński 

                                                                      Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta

  • ikonaOpublikowano: 19.11.2012 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:54
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona