Sesje

Uchwała Nr IX/15/12 Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2012 roku

Uchwała Nr IX/15/12 Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2012 roku

Uchwała Nr IX/15/12 Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2012 roku

Uchwała Nr IX/15/12
Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.”

na podstawie § 8 pkt. 3 i 6 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XII/223/11 z dnia 28 września 2011 roku (z póżn. zm.), Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1
Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni wyraża opinię pozytywną do projektu „Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.”, podając do opinii uzasadnienie stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                
                                                                                      Tomasz Drozdziński 

                                                                      Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
Załącznik do Uchwały Nr IX/15/12
Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 października 2012 roku

Uzasadnienie do opinii Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
do projektu „Programu współpracy miasta Gdyni
z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.”

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni wyrażenie opinii pozytywnej do „Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.” uzasadnia zbieżnością przewidywanych skutków realizacji ww. programu z celami Rady, a w szczególności:

* konsekwentnym włączaniem mieszkańców w budowanie świadomej i aktywnej społeczności obywatelskiej;
* zwiększanie aktywności i współodpowiedzialności mieszkańców;
* pobudzanie dialogu społecznego w mieście;
* oraz umacnianie tożsamości lokalnej, morskiej i narodowej.

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni wyraża zadowolenie z ujęcia w ww. programie założeń współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu, spraw społecznych i ekonomicznych (wspieranie przedsiębiorczości i kreatywności), promowania postaw obywatelskich, polityki rodzinnej i antydyskryminacyjnej. Niektóre zapisy § 3 projektu w sposób bezpośredni dotyczą młodych mieszkańców Gdyni.

Umożliwienie udziału przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta w pracach komisji konkursowych (Uchwała Rady Miasta Nr XX/395/2012 z 23 maja 2012 r.) to ważny gest. Przy okazji wyrażenia niniejszej opinii Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni rekomenduje bardziej zdecydowane i systematyczne włączanie młodzieży do współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi.


                                                                                                                                
                                                                                      Tomasz Drozdziński 

                                                                      Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta

  • ikonaOpublikowano: 19.11.2012 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:54
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona