Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

Terminarz wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni na 2018 rok
Terminarz* wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni na 2018 rok.
 
Organizator: Dyrektorzy Szkół oraz Samorządy Uczniowskie

Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej (SKW) do 4 października 2018
Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta do 9 października 2018
Kampania wyborcza w szkołach: 27.09.2018 - 23.10.2018
Wywieszenie przez SKW na tablicy informacyjnej listy kandydatów 15.10.2018
Wybory do MRM 24 października 2018
Zbieranie protokołów powyborczych przez BRM 24.10.2018 - 26.10.2018
Zwołanie posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta - Listopad 2018

*Terminarz na podstawie Uchwały nr XXII/531/16 Rady Miasta Gdyni z 22 czerwca 2016 r.