Miejscowy Plan

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Gdyni, fot. sat. Google Maps Inc.

Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Gdyni, fot. sat. Google Maps Inc.

Park na Kamiennej Górze jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 1201.

MPZP nr 1201 jest dostępny tutaj.

  • ikonaOpublikowano: 13.07.2018 10:39
  • ikona

    Autor: Grażyna Pilarczyk (g.pilarczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.07.2018 12:25
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona