Zieleń

Zieleń parkowa na Kamiennej Górze

Krzewy ozdobne na środkowym tarasie parku na Kamiennej Górze, fot. Biuro Ogrodnika Miasta

Krzewy ozdobne na środkowym tarasie parku na Kamiennej Górze, fot. Biuro Ogrodnika Miasta

Biuro Ogrodnika Miasta przygotowało plan działań, związany z rewitalizacją parku na Kamiennej Górze. W związku z budową windy i nowej zadaszonej sceny na tarasie środkowym pojawiła się konieczność przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji istniejącej zieleni i zaplanowania prac. W wyniku analizy stanu całej istniejącej tam zieleni wytypowano następujące sposoby postępowania: usunięcie, adaptację, przesadzenie oraz adaptację z pielęgnacją.
 
Do usunięcia wyznaczono drzewa i krzewy:
– w złej kondycji zdrowotnej,
– zdeformowane, zagłuszone, obniżające estetykę terenu rekreacyjnego,
– starzejące się, nie rokujące na przyszłość,
– światłożądne, ekspansywne, wpływające negatywnie na wzrost sąsiednie rośliny z gatunków
- w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach na skarpie w okolicy planowanej windy - kolidujące z inwestycją, o rozmiarach i kondycji zdrowotnej uniemożliwiających przesadzenie.
 
Do adaptacji wyznaczono drzewa i krzewy:
– cenne i bardzo cenne pod względem gatunku (gatunek rodzimy lub obcy o znaczeniu edukacyjnym)
– w dobrej kondycji zdrowotnej,
– prawidłowo ukształtowane, wpływające pozytywnie na estetykę terenu rekreacyjnego i nie kolidujące z planowanym zagospodarowaniem.
 
Do przesadzenia wyznaczono drzewa i krzewy:
– kolidujące z planowanym zagospodarowaniem, jednocześnie zdrowe, prawidłowo ukształtowane, wpływające pozytywnie na estetykę terenu rekreacyjnego i rokujące przyjęcie się w nowym miejscu.
 
Do adaptacji i pielęgnacji wyznaczono drzewa i krzewy w dobrej i średniej (zadowalającej) kondycji zdrowotnej, wymagające cięcia:
– o nieprawidłowo ukształtowanym pokroju wymagające cięcia korygującego,
– z posuszem wymagające cięcia sanitarnego,
– wchodzących poszczególnymi konarami, gałęziami w kolizję z sąsiednimi egzemplarzami, wymagające cięcia korygującego,
– o nadmiernie zagęszczonej koronie, wymagające cięcia prześwietlającego.

 
Ponieważ prace zaplanowane w 2018 roku tyczą tylko części terenu parkowego, uporządkowano jedynie pierwszą grupę drzew (tuż przy planowanej scenie), oraz tereny skarpy wokół krzyża oraz w miejscu zaprojektowanej windy. W koncepcji zagospodarowania terenu założono wykorzystanie potencjału istniejących drzew - drzewa cenne, które są ozdobą parku przeznaczone zostały do zachowania - oraz wprowadzenie nowych nasadzeń, przede wszystkim krzewów oraz bylin, które będą pełnić różnorodne funkcje m.in. estetyczne i edukacyjne.


 
Na skarpie pod krzyżem oraz w miejscu przeznaczonym na windę wykonano wycinki związane z uporządkowaniem drzewostanu oraz pojedynczych drzew o przeciętnej wartości kolidujących z inwestycją.  Z reguły był to podrost gatunków takich jak śliwa mirabelka, głóg, jaśminowiec, śnieguliczka, róża pomarszczona. Lokalizacja windy uwzględniła ochronę cennych lip występujących na zboczu. Do końca lipca 2018 roku przesadzona zostanie grupa krzewów suchodrzewu i pnączy.


 
Na tarasie środkowym uporządkowano grupę drzew i krzewów, usuwając drzewa i krzewy kłujące, będące w złej kondycji zdrowotnej, posiadające znaczną ilość posuszu lub martwe, rosnące w zasięgu korony pozostawionego świerka w dobrym stanie, wpływające niekorzystnie na rozwój jego korony, zagłuszone, pochylone, pokładające się, o niskiej wartości estetycznej. Były to następujące gatunki:
berberys Thunbergia (Berberis Thunbergii), jałowiec (Juniperus sp.), świerk kłujący (Picea pungens), świerk serbski (Picea omorica), żywotnik (Thuja sp.), sosna (Pinus sp). , bez czarny (Sambucus nigra), jałowiec (Juniperus sp.).
 
Istniejący formowany żywopłot z wymieszanych gatunków śliwy Prunus sp. i trzmielina Euonymus sp., rosnący wokół różanki, który wymaga odnowienia ze względu na wiek, zostanie usunięty i w jego miejsce w roku 2019 zostaną wprowadzone młode nasadzenia drzew, krzewów i bylin.
 
W tej chwili, w połowie lipca 2018 roku, na terenie i wokół różanki przesadzane są na teren Kolibek krzewy róży ‘Maraton’ Rosa ‘Marathon’ oraz kaliny zębatej Viburnum dentatum. Nowa różanka będzie odtworzona jako kolekcja  i wzbogacona o różnorodne odmiany.
 

Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Aby zapobiec obniżeniu kondycji drzew znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji należy podjąć działania mające na celu ochronę zarówno pnia oraz korzeni jak i korony. W zależności od sytuacji konieczne jest zastosowanie rozwiązań technicznych (inżynierskich, np.: odeskowania, zastosowania przecisków w miejscu występowania korzeni, ogrodzenia, zasłony korzeniowej ewentualnie specjalnej nawierzchni drogi tymczasowej na placu budowy) lub przyrodniczych (kompensacyjnych, np.: mulczowania, podlewania, właściwego wykonania prac i cięcia, mikoryzy, cieniowania koron oraz ochrony przed zanieczyszczeniem). Wszystkie te elementy zostaną wdrożone przez firmę wykonującą prace konstrukcyjno-budowlane.
 
W części leśnej parku uporządkowano i prześwietlono drzewostan. Rozpoczęto też jego przebudowę, polegającą głównie na usuwaniu ze składu drzew zamierających, w złym stanie technicznym, a przede wszystkim mogących stwarzać zagrożenie. W ramach przecinek eliminowane są wierzby i topole, a równocześnie drzewostan jest wzbogacany o cenne gatunki rodzime, takie jak: dąb, buk, grab, jesion. W miejsce wyciętych drzew sadzone są na bieżąco nowe, tworząc w ten sposób młode pokolenie lasu.

 - Prowadzenie prac pielęgnacyjnych w części leśnej w przedstawiony wyżej sposób jest procesem trwałym. Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób odwiedzających Kamienną Górę. Długofalowo poprzez stałą pielęgnację chcemy stworzyć w tym cennym dla Gdyni miejscu zdrowy, piękny i zróżnicowany drzewostan, który ma cieszyć nas oraz kolejne pokolenia w przyszłości. Kamienna Góra jest miejscem niezwykłym. Prawdziwy las w samym sercu Miasta z malowniczym widokiem na morze ponad koronami drzew. Celem naszych starań jest wykorzystanie w pełni walorów rekreacyjnych i widokowych Kamiennej Góry przy jednoczesnym zachowaniu silnego i zdrowego drzewostanu na jej stokach – mówi Hanna Niedźwiedzka – Pasternak z Biura Miejskiego Ogrodnika.

Z obu części parku łącznie usunięto 120 drzew. Jednocześnie, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej, na zboczach leśnej części parku zostało posadzonych już około 4000 nowych drzew: buków, grabów i dębów oraz kilkaset krzewów sosny górskiej.

Dane i informacje - stan na 13.07.2018 r.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 13.07.2018 10:41
  • ikona

    Autor: Grażyna Pilarczyk (g.pilarczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.07.2018 12:26
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona