Aktualności

Program Działalności Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni wrzesień 2012 - luty 2013

Program Działalności
Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
wrzesień 2012 - luty 2013Cztery Typy Działań Rady:

1. konsultowanie i opiniowanie działania instytucji miejskich
2. forum debaty na temat młodzieży i jej spraw
3. realizacja  projektów na rzecz społeczności młodzieżowej
4. informowanie mieszkańców na temat pracy Rady

Prezydium Rady - Tomasz Drozdziński, przewodniczący Rady

* wyznaczenie przez przewodnicząego rady jednej osoby odpowiedzialnej za promocję 
* przygotowanie dobrych i prawidłowych wyborów w szkołach -  przewodniczący i jego zastępcy będą uczestniczyli w debatach jako goście, dyrektorzy otrzymają pełną dokumentację i konkretne polecenia z urzędu miasta, powołany zostanie urzędnik odpowiedzialny za koordynację wyborów w szkołach 
* nowy podział tematyczny w Prezydium – przewodniczący wyznaczy swoich zastępców do współpracy z konkretną komisją problemową 
* regularne spotkania Prezydium i przewodniczących komisji problemowych 
* ograniczenie tworzenia uchwał do niezbędnego minimum - komisje zaczną działać lokalnie w swoich szkołach i dzielnicach a obsługę dokumentacji, promocję i współpracę zewnętrzną obejmuje w całości Prezydium 
* od października 2012  na każdej sesji Rady będzie odbywała się dyskusja na konkretny temat dotyczący gdyńskiej młodzieży - dyskusje mają przyciągnąć młodych mieszkańców 
* komisje będą przygotowywać co dwa miesiące sprawozdanie ze swojej pracy składane do Prezydium i przyjmowane przez Radę
 
Komisja Edukacji i Kultury - Jan Andrulewicz, przewodniczący komisji 

* organizacja regularnych spotkań dyskusyjnych połączonych z małymi formami artystycznymi pod nazwą "Rozgłośnia" - stworzenie miejsca integracji młodzieży, wymiany poglądów i promocji młodych twórców 
* przygotowanie udziału Rady w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Komisja Sportu i Rekreacji - Michał Pieprzowski, przewodniczący komisji 

* organizacja imprezy promującej zachowania prozdrowotne i profilaktykę w rocznicę śmierci honorowej obywatelki Gdyni (Sue Ryder, 2 listopada) - szkolenia ratownicze, wykłady prozdrowotne, akcja poboru krwi, zabawy dla dzieci, turniej sportowy dla mieszkańców w różnym wieku 
* udział w pracach pełnomocnika ds. sportów ekstremalnych - spotkania ze środowiskiem, gromadzenie opinii i informacji, przygotowanie planu działań na rzecz sportów ekstremalnych
 
Komisja Aktywności Społecznej - Norbert Zioło, przewodniczący komisji 

* organizacja warsztatów projektanckich (wzornictwo, desing, innowacje) dla uczniów gdyńskich szkół we współpracy z Gdyńskim Centrum Designu 
* organizacja debaty otwartej na temat aktywności społecznej młodych mieszkańców Gdyni 


                                                                                                                                     
                                                                                                              Tomasz Drozdziński 

                                                                                             Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta