Aktualności

10 listopada Światowym Dniem Nauki dla Pokoju i Rozwoju

wikipedia.pl

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju. Jest on częścią Światowego Tygodnia Nauki i Pokoju, ustanowionego w roku 1986 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten został ustanowiony na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 r.

Celem obchodów jest podniesienie świadomości na temat roli nauki w społeczeństwie pokoju, solidarność we wspieraniu krajowej i międzynarodowej nauki w poszczególnych krajach, krajowe i międzynarodowe zaangażowanie w przekazywaniu zdobytej wiedzy na rzecz społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed nauką i zwiększenie wsparcia dla osiągnięć naukowych.

Przesłanie Światowego Dnia Nauki nawiązuje także do zaangażowania UNESCO w rozwój międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej, jako ważnego elementu promowania pokojowego i zrównoważonego rozwoju społecznego.