Aktualności

Mediatorzy w gdyńskich szkołach

mediacje rówieśnicze, fot. Wydział Edukacji UM Gdyni

Gmina Miasta Gdyni rozpoczęła realizację pilotażowego projektu pn. „Mediacja rówieśnicza i kręgi naprawcze jako metody rozwiązywania konfliktów w szkołach na terenie miasta Gdyni”. Do projektu zakwalifikowały się trzy gdyńskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 39, Szkoła Podstawowa nr 26 i III Liceum Ogólnokształcące.

Celem projektu jest wdrożenie mediacji rówieśniczych i kręgów naprawczych jako metod rozwiązywania konfliktów w szkołach. Z każdej z zakwalifikowanych do projektu szkół wyłonieni zostaną uczniowie, którzy docelowo będą pełnić funkcję mediatorów rówieśniczych oraz nauczyciele jako opiekunowie mediatorów rówieśniczych. W szkołach wyznaczony zostanie również tzw. pokój do rozwiązywania konfliktów, czyli miejsce, w którym odbywać się będą mediacje.

Do końca grudnia 2017 roku w szkołach zakończy się realizacja I etapu projektu, tj. prezentacja założeń projektu, zapoznanie uczniów z ideą mediacji rówieśniczych i kręgów naprawczych, nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym, samorządem uczniowskim i innymi osobami pełniącymi kluczowe dla powodzenia projektu funkcje w szkole. Od stycznia 2018 roku, zarówno nauczyciele jak i uczniowie rozpoczną szkolenia, dzięki którym zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych i opiekunów mediatorów w szkołach.

Realizacja projektu w szkołach przyczyni się m. in. do rozwijania kultury dialogu, budowania relacji, kształtowania postaw społecznych, unikania przemocy w konflikcie, nauki decydowania o swoim życiu i dokonywania wyborów akceptowanych dla obu stron sporu, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa oraz obniżenia poczucia stresu związanego z konfliktem.

Projekt realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych przy udziale Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. Koordynatorką projektu, a zarazem osobą, która będzie prowadziła szkolenia z uczniami i nauczycielami jest pani Monika Listwoń – pracownik Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Pani Monika Listwoń jest mediatorem, praktykiem "Porozumienia bez Przemocy", trenerem komunikacji interpersonalnej, członkiem zarządu dwóch organizacji pozarządowych: stowarzyszenia "Strefa Rodziny" z siedzibą w Poznaniu i stowarzyszenia "Dialog" z Warszawy.