Aktualności

Pomorski System Jakości Edukacji

Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Marszałek Województwa Pomorskiego oraz reprezentanci powiatów podpisali list intencyjny, jako potwierdzenie woli podjęcia ścisłej współpracy w celu podnoszenia jakości edukacji i efektywności kształcenia z wykorzystaniem potencjału i zasobów samorządów lokalnych oraz regionu, na zasadach równości oraz wzajemnych korzyści i dla budowania wspólnej polityki edukacyjnej, stanowiącej Pomorski System Jakości Edukacji.