Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich - BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2020//zdjęcie z facebook.com/BezpiecznePraktyki

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich - BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2020//zdjęcie z facebook.com/BezpiecznePraktyki

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich - BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2020. Bezpłatne certyfikowane kursy dla uczniów szkół średnich, realizowane w ramach projektu, którego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.


BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2020


Darmowe, dwudniowe i certyfikowane kursy dla uczniów szkół średnich
Termin: 10 -11 grudnia 2020 r., godz.10:00 - 12:10

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Parterami realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczne Środowisko 2020 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji.


Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2020


Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  • ikonaOpublikowano: 02.12.2020 14:41
  • ikona

    Autor: Emilia Koniuszewska (e.koniuszewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.12.2020 08:27
  • ikonaZmodyfikował: Emilia Koniuszewska
ikona