Aktualności

Szkolne programy profilaktyki uzależnień

Opis alternatywny

Gmina Miasta Gdyni ogłasza nabór wniosków mający na celu przyznanie dofinansowania gdyńskim szkołom samorządowym na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców.

Profilaktyka ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska, którym w tym przypadku sa uzależnienia wśród młodzieży. Jest też jednym ze sposobów reagowania na zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom Gmina Miasta Gdyni podejmuje szereg wysiłków w celu ich eliminacji lub ograniczenia.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektu na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień.

Szczegółowych informacji udzielą:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (część merytoryczna), 81- 338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5
telefon 537-137-217;
e-mail: profilaktyka@opitu.pl; www.opitu.pl

Wydział Edukacji Urząd Miasta Gdyni (część finansowa), 81-382 Gdynia, ul. Śląska 35/37 pok. C101
telefon 058 761-77-29;
e-mail: m.madej-cieslinska@gdynia.pl lub wydz.edukacji@gdynia.pl;

W kwestiach technicznych obsługi systemu witkac.pl
infolinia 881 519 871