Aktualności

Zapraszamy młodzież do udziału w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości

fot. mat. promocyjne

W dniach 13-19 listopada 2017r. będziemy obchodzić w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week). Jest to międzynarodowy projekt organizowany już w 162 krajach świata, którego celem jest zachęcanie młodzieży do aktywności życiowej, stawiania sobie ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej. Pomysłodawcami GEW są były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.

W tym roku miasto Gdynia już po raz dziesiąty zorganizuje lokalną edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w ramach której Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wraz z partnerami zrealizuje szereg wydarzeń promujących aktywność gospodarczą.
 
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy młodzież i ich wychowawców do czynnego udziału
w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W szczególności zachęcamy do udziału
w Młodzieżowym Dniu Przedsiębiorczości - 14.11.2017 w godz. 9-14 na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W ramach tego wydarzenia odbędą się prelekcje dla młodzieży na następujące tematy:
- Zawody przyszłości - najbardziej przyszłościowe zawody i branże, które z nich dają najlepsze perspektywy zatrudnienia? jak będzie się zmieniał rynek pracy w najbliższych latach?
- Predyspozycje przedsiębiorcze - jak nasze cechy osobowości wpływają na wybór zawodu?
- Własna firma - sposoby zakładania działalności gospodarczej a także spotkanie z młodymi gdyńskimi przedsiębiorcami, którzy opowiedzą o swojej drodze do własnej firmy;
- Różnice kulturowe w biznesie - rozmowa o dzisiejszych możliwościach biznesu ponad granicami, która posłużyć ma do zainteresowania jedną z dróg pozyskiwania klientów - eksportem. Będzie to fantastyczna okazja, by docenić wartość nauki języków obcych, historii, geografii, a także skierowania uwagi do szukania inspiracji w... sztuce.
Przygotowaliśmy również dwa warsztaty:
- Obsługa klienta
- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Dodatkowo specjalnie dla młodzieży przygotowano warsztaty z myślenia wizualnego i ilustrowania myśli (w dniu 13.11.2017 oraz 16.11.2017). W ramach zajęć uczniowie otrzymają podstawy teorii, nauczą się także
w praktyce wykorzystać myślenie wizualne i sketchnoting do tworzenia kolorowych flipchartów oraz realizacji innych zadań stojących przed nimi.
 
Jednocześnie polecamy Państwa uwadze stronę z dodatkowymi informacjami na temat Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w ramach poszczególnych wydarzeń prosimy o kontakt
z pracownikiem Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Moniką Antkowiak (tel. 58 668-20-16, m.antkowiak@gdynia.pl) w celu potwierdzenia udziału w spotkaniach.
 
Bieżące informacje na temat działalności Centrum znaleźć można na stronie: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl