Aktualności

Zawalcz o stypendium naukowe!

Opis alternatywny uzytkownicy/a.rzewuska@gdynia.pl/smart up adamed.png
ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa adamedsmartup.pl oraz program stypendialny, który składa się z innowacyjnego obozu naukowego, programu indywidualnych konsultacji edukacyjnych oraz wsparcia finansowego dla najlepszych.

Dla kogo?

Utalentowana młodzież w wieku 15-19 lat.

NA czym to polega?

Rekrutacja rozpoczyna się od naukowej gry internetowej, w której zadania – w formie zagadek – zostały ukryte w rzeczywistości alternatywnej do naszej: na stronach internetowych, plikach audio, danych GPS. Następnie na podstawie przesłanych dokumentów przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne z Radą Naukową Programu. W ten sposób wybranych zostaje 50-ciu najlepszych, którzy wezmą udział w innowacyjnym obozie naukowym. Wyjazd jest jego uczestników szansą na niepowtarzalne doświadczenia i eksperymenty, jako, że mają możliwość przeprowadzać je samodzielnie w laboratoriach pod opieką wykładowców z renomowanych uczelni i instytutów badawczych. Podzieleni są na cztery tematyczne grupy: chemię i biochemię, medycynę, inżynierię i robotykę oraz fizykę i nowe technologie. Podczas obozu, na jego uczestników czeka wiele na co dzień niedostępnych atrakcji.

Rekrutacja wymaga wiedzy, umiejętności analitycznego myślenia, szybkiego łączenia faktów oraz dociekliwości, ale na wytrwałych na mecie czeka nie kolejny dyplom czy puchar, ale coś znacznie cenniejszego. Nagrodą główną w programie jest 10-cio miesięczny cykl konsultacji edukacyjnych. Laureaci otrzymują między innymi pomoc w procesach rekrutacyjnych na najlepsze uczelnie, biorą udział w warsztatach, kursach językowych i zajęciach przedmiotowych. Zapewniona jest im również możliwość współpracy z międzynarodowymi prestiżowymi instytutami naukowymi, gdzie zdobyć można bezcenne doświadczenie. Ci, którzy wykażą się największym potencjałem i zaangażowaniem zawalczą o stypendium naukowe. Udział w programie, a przede wszystkim w obozie to dla wielu szansa na pogłębienie swoich, dotychczas znanych jedynie z książek i szkolnych podręczników pasji oraz zainteresowań.
Jak wziąć udział?

Przygoda z programem stypendialnym ADAMED SmartUP rozpoczyna się od rejestracji za pośrednictwem platformy www.adamedsmartup.pl. Następnym krokiem jest internetowa gra naukowa, w której zagadki, ukryte w rzeczywistości alternatywnej do naszej, wymagają od uczestników logicznego łączenia faktów oraz myślenia „out of the box”. Na podstawie wyników, analizy dokumentów aplikacyjnych, testu oraz rozmów z Radą Naukową Programu wyłanianych jest 50-ciu najlepszych, którzy biorą udział w dwutygodniowym, innowacyjnym obozie. Jest on dla nich szansą na przekonanie się przede wszystkim, że nauka to nie tylko teoria. Wykłady merytoryczne, uzupełnione są o liczne warsztaty i doświadczenia.

Uczestnicy obozu mają także okazję odwiedzić wiele niedostępnych na co dzień prestiżowych instytucji naukowych oraz zobaczyć na czym polega codzienna praca naukowca. Ci, którzy wykażą się największym zaangażowaniem oraz potencjałem zostają laureatami nagrody głównej. 10-ciu najzdolniejszych, wyłanianych w trakcie uroczystej gali otrzymuje 10-cio miesięczny pakiet konsultacji edukacyjnych dostosowanych pod indywidualne potrzeby oraz zainteresowania. Po ich zakończeniu, ogłaszanych jest troje stypendystów. Ich wyjątkowe pomysły i plany na dalszy rozwój naukowy są dofinansowane.
 
Informacje o projekcie dostępne są także na Facebooku Gdynia edukacyjna.