Aktualności

Zrobili coś ważnego razem - KROKUS – wspólny projekt uczniów Gimanzjum nr 14 i SP nr 44

Krokus

Uczniowie Gimnazjum nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni przystąpili do międzynarodowego projektu „Krokus”, którego organizatorem jest Holocaust Education Trust Ireland (Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście, HETI).

Uczestnictwo w projekcie "Krokus" stwarza możliwość zapoznania młodzieży z historią Holocaustu, daje szansę na zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z rasizmem i nietolerancją oraz uświadomia znaczenie integracji, szacunku wobec wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, orientacji seksualnej oraz wyznania.W ramach projektu, uczniowie na terenie obu szkół posadzili cebulki krokusów, kwiatów przypominających kształtem Gwiazdę Dawida, którą Żydzi zmuszani byli nosić pod okupacją nazistowską. Krokusy mają upamiętniać 1,5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego zamordowanych w czasach Holocaustu i tysiące innych dzieci, które były ofiarami nazistowskich zbrodni.

Przed uczestnikami projektu jeszcze udział w zajęciach dotyczących tragicznych wydarzeń II wojny światowej i Holokaustu oraz organizacja Dnia Pamięci o Holokauście. W projekcie udział biorą szkoły z całej Europy, a jego zakończenie w Gimnazjum nr 14 i SP 44, zbiegnie się w czasie z kwitnieniem posadzonych teraz krokusów.