Aktualności

Gdynia Business Week 2018 - wyniki rekrutacji

Gdynia Business Week 2017, fot. Lucyna Pęsik

Gdynia Business Week 2017, fot. Lucyna Pęsik

Nabór na tegoroczne edycje Gdynia Business Week i Gdynia Advanced Business Week dobiegł końca!
Wszystkie osoby, które wypełniły elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostały już maile z wynikami rekrutacji.

Jednocześnie przypominamy, że w celu ukończenia procesu rekrutacji należy:
 
1. Wnieść opłatę za wyżywienie w trakcie programu w wysokości 300 zł do dnia 18 czerwca przelewem na konto:
 
Urząd Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer konta: 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
z dopiskiem: Gdynia Business Week, imię i nazwisko ucznia
 
2. Dostarczyć papierową wersję formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym regulaminem (do pobrania poniżej) do Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni. Dokumenty należy dostarczyć do 18 czerwca, osobiście lub pocztą.

Adres Referatu:
Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 510, V piętro

Do zobaczenia!


ikona