Aktualności

Znamy wyniki rekrutacji na Gdynia Business Week 2017

Wyniki tegorocznej rekrutacji na oba poziomy programu są już znane!

Wszyscy zainteresowani, którzy przesłali nam swoje elektroniczne formularze, otrzymali już maile z decyzją dotyczącą ich zgłoszenia.

Szczęśliwym uczestnikom Gdynia Business Week 2017 serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie przypominamy, że w celu ukończenia procesu rekrutacji należy:
 
1. Wnieść opłatę za wyżywienie w trakcie programu w wysokości 260 zł do dnia 23 czerwca przelewem na konto:
 
Urząd Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer konta: 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
z dopiskiem: Gdynia Business Week, imię i nazwisko ucznia
 
2. Dostarczyć papierową wersję formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym regulaminem (do pobrania poniżej) do Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni. Dokumenty należy dostarczyć do 23 czerwca, osobiście lub pocztą.

Adres Referatu:
Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 510, V piętro

W przypadku rezygnacji lub braku terminowej wpłaty osoby z listy głównej zastępowane będą kolejnymi osobami z listy rezerwowej.

Do zobaczenia w sierpniu!

  • ikonaOpublikowano: 08.06.2017 15:54
  • ikona

    Autor: Anna Głowacka (a.glowacka@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.06.2017 12:39
  • ikonaZmodyfikował: Anna Głowacka
ikona