Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2018

Bieżąca ocena jakości w kąpielisku nr 11 z dnia 12 lipca 2018 r.