Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2018

Bieżąca ocena jakości wody kąpielisk nr 1/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.