Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2018

Bieżąca ocena jakości w kąpielisku nr 12, 13, 14 i 15 z dnia 13 lipca 2018 r.