Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2018

Bieżąca ocena jakości wody kąpielisk nr 5/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.