Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2019

Bieżąca ocena jakości w kąpielisku nr 1, 2, 3, 4 z dnia 14 czerwca 2019 r.