Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2019

Bieżąca ocena jakości w kąpielisku nr 33, 34, 35, 36 z dnia 2 sierpnia 2019 r.