Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2019

Bieżąca ocena jakości w kąpielisku nr 24 z dnia 22 lipca 2019 r.