Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2019

Bieżąca ocena jakości w kąpielisku nr 37, 38, 39 i 40 z dnia 21 sierpnia 2019 r.