Działania

Informator konkursu „Zrób coś sensownego”*


Informator konkursu „Zrób coś sensownego”*
plakat zrób coś sensownegoKonkurs jest przeprowadzany przez Młodzieżową Radę Miasta Gdyni, która zamierza aktywnie działać na rzecz młodzieży i społeczności lokalnej. Polega on na przeprowadzeniu przez młodzież dowolnego projektu poprawiającego sytuację w naszym społeczeństwie (przykładowo zbiórka żywności na rzecz potrzebujących, lub pakowanie zakupów w sklepie). Nie mamy na myśli profesjonalnie przeprowadzonych projektów tylko małe, kreatywne przedsięwzięcia.
Uczniowie będą mieli za zadanie zaprezentować realizację tych projektów w maksymalnie 5 minutowych filmach bądź prezentacjach. W projektach przede wszystkim liczy się kreatywny pomysł i udana realizacja. Etapy konkursu:

Etap I
- do 1 kwietnia 2017r. – Maksymalnie 6 osobowe zespoły mają za zadanie zrealizować wyżej wspomniany projekt społeczny i przygotować 5 minutowy film bądź prezentacje. Następnie nauczyciel odpowiedzialny za konkurs w danej placówce, przesyła najlepszy projekt (wybrany w dowolny dla szkoły sposób) wraz z protokołem na adres poczty elektronicznej: mrm@gdynia.pl

Etap II
– 24 kwietnia 2017 roku w PPNT- Finały Miejski: laureaci I etapu zostają zaproszeni na galę finałową, podczas której zaprezentują swój projekt przed Jury, które wyłoni najlepsze z nich.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu miasta Gdynia.

Regulamin i wzór protokołu do pobrania poniżej


*projekt inspirowany konkursem „Zrób coś sensownego” odbywającym się w X LO w Gdyni
Kontakt z organizatorem
Koordynator projektu Paweł Galiński
mrm@gdynia.pl