Rekrutacja

Rekrutacja do nowych przedszkoli - terminy

Opis alternatywny uzytkownicy/a.rzewuska@gdynia.pl/b7c4f5e08f30c0a2ead5646699c2a565.jpg

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do nowo utworzonego Przedszkola nr 57 przy ul. Chwaszczyńskiej 26 w Gdyni oraz nowo utworzonego Przedszkola nr 58 przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23 w Gdyni –  ustalone Zarządzeniem Nr 6227/2017/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni  z dnia 31 maja 2017 roku:  
Kontakt:
Wydział Edukacji, ul. Śląska 35-37, tel. 58 761 77 00