Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Zdolni z pomorza

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza na rok szkolny 2021/2022/logo projektu

Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza na rok szkolny 2021/2022/logo projektu

Jeśli jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej (a w uzasadnionych przypadkach także wcześniejszych klas) lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej, masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych i szukasz arcyciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych – weź udział w rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia” i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2021/2022.

Co umożliwia udział w projekcie?

 1. szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 2. udział w spotkaniach akademickich, opiekę mentorską, obozy naukowe, stypendia.

Harmonogramy rekrutacji dla poszczególnych przedmiotów:

Matematyka, fizyka, informatyka:

 • do 3.09.2021 r. – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mariolacirson@o2.pl 
 • 19.07.2021 r. – 9.09.2021 r. – badania psychologiczne uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • do 10.09.2021 r.– ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK),
 • połowa września 2021 r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować),
 • do 24.09.2021 r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.


Biologia, chcemia i kompetencje społeczne:

 • do 3.09.2021 r. – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mariolacirson@o2.pl
 • 28.06.2021 r. - 4.09.2021 r. – przekazanie rezultatów projektów na adres grzegorz.urgacz@talent.edu.pl (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”),
 • 10.09.2021 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną,
 • do 18.09.2021 r. – przygotowanie list rankingowych,
 • po 20.09.2021 r. – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać/ pisać testu uzdolnień kierunkowych.

Liczba miejsc jest ograniczona.Dokumenty do wypełnienia w I etapie rekrutacji
 1. Załącznik nr 1 arkusz nominacji
 2. Załącznik nr 2 oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
 3. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii • ikonaOpublikowano: 10.06.2021 15:22
 • ikona

  Autor: Emilia Koniuszewska (e.koniuszewska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 18.06.2021 10:43
 • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona