Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
Zdolni z pomorza

Zdolni z Pomorza - Gdynia - rekrutacja 2019/2020

Dołącz do programu „Zdolni z Pomorza – Gdynia”  Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia. Przeznaczony jest dla uczniów posiadających szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych. W ramach projektu możliwe są różne formy wsparcia – od zajęć pozalekcyjnych poprzez kółka olimpijskie, warsztaty psychologiczne, opiekę mentorską, obozy i konferencje naukowe, spotkania akademickie oraz stypendia. Podczas zajęć pozalekcyjnych realizowany jest autorski program nauczania opracowywany przez nauczyciela specjalnie dla danej grupy uczniów, uwzględniający specyficzne potrzeby rozwojowe zdiagnozowane podczas badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Umożliwia to indywidualizację wsparcia. Tematyka zajęć może wykraczać zdecydowanie poza podstawę programową, a jednym z omawianych zagadnień mogą być problemy i zadania pojawiające się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 
Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje przystąp do rekrutacji, liczba miejsc w projekcie na rok 2019/2020 jest ograniczona.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2019/2020 DO PROJEKTU
ZDOLNI Z POMORZA – GDYNIA
 
 
MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA
 
- do 28.06.2019 – zgłoszenie uczniów poprzez złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni ul. Śląska 35-37 pok. B 101
- 15.07.2019 - 9.09.2019 – badania psychologiczne w PPP
- do 2.09.2019 – ustalenie listy uczniów piszących TUK
- początek września przeprowadzenie TUK ( o szczegółach terminu będziemy informować)
- do 23.09.2019 – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów    zakwalifikowanych, list rezerwowych
 
 
CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE
 
- do 28.06.2019 – zgłoszenie uczniów poprzez złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni ul. Śląska 35/37
- 28.06.2019 – 6.09.2019  przekazanie rezultatów projektów do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdynia (szczegóły w załączniku zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych)
- 14.09.2019 – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
- do 23.09.2019 – przygotowanie list rankingowych
- po 23.09.2019 – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP