Nagroda im. Andrzeja Zawady

Czym jest Nagroda im. Andrzeja Zawady ?

Przyznawana od 2002 roku Nagroda im. Andrzeja Zawady, której fundatorem jest Miasto Gdynia, to jedyne w swoim rodzaju wyróżnienie, którego laureaci, młodzi podróżnicy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, otrzymują zarówno rekomendację niezależnej Kapituły złożonej z podróżniczych autorytetów jak i realne wsparcie finansowe pomagające w realizacji projektu wymarzonej wyprawy.

Gremium corocznie wybierającym laureata (lub laureatów) spośród zgłoszonych kandydatur jest Kapituła Kolosów. W jej skład wchodzą Piotr Chmieliński, jeden z odkrywców kanionu rzeki Colca i pierwszy człowiek, który spłynął Amazonkę kajakiem oraz pontonem od jej źródeł aż do samego ujścia, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat jachtem żaglowym, Leszek Cichy, pierwszy (wespół z Krzysztofem Wielickim) zimowy zdobywca Mount Everest i pierwszy Polak, który skompletował Koronę Ziemi, Maciej Kuczyński, współtwórca taternictwa jaskiniowego w Polsce, kierownik międzynarodowych wypraw speleologicznych, odkrywca najstarszych jaskiń na świecie, Krzysztof Wielicki, pierwszy (wespół z Leszkiem Cichym) zimowy zdobywca Mount Everest i drugi, po Jerzym Kukuczce, Polak z Koroną Himalajów, oraz Janusz Janowski, pomysłodawca i organizator Kolosów.

Decydując o wyborze laureata (lub laureatów) Nagrody Kapituła bierze pod uwagę zarówno jakość zgłoszonych projektów, w szczególności ich oryginalność oraz potencjał eksploracyjny, jak i wcześniejsze dokonania kandydatów.
Nagrodzie towarzyszy grant w wysokości 15 tys. zł, którego fundatorem jest Prezydent Gdyni. Zwycięzca otrzymuje go z przeznaczeniem na realizację zgłoszonego projektu wyprawy.

Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów jest, już po zakończeniu realizacji nagrodzonego projektu, prezentacja swoich dokonań w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się w trakcie finału Kolosów. Wręczają ją osobiście Prezydent Gdyni oraz Anna Milewska, wdowa po patronie Nagrody, Andrzeju Zawadzie, jednej z najwybitniejszych postaci w historii polskiej wspinaczki wysokogórskiej, twórcy polskiego himalaizmu zimowego.

Więcej informacji również na stronie www.gdynia.pl/spotkania