Nagroda im. Andrzeja Zawady

Historia Nagrody im. Andrzeja Zawady

Andrzej Zawada

Andrzej Zawada

Autorem pomysłu, by Kapituła Kolosów, oprócz Super Kolosa oraz Kolosów przyznawanych w pięciu głównych kategoriach, wręczała także odrębną nagrodę przeznaczoną specjalnie dla młodych podróżników, był Andrzej Zawada.


Ten wybitny himalaista i współtwórca największych polskich sukcesów w górach wysokich, związany był z Kolosami od początku ich istnienia. Jego pracę w Kapitule przerwała śmierć w sierpniu 2000 roku, ale koncepcja „nagrody dla młodych” pozostała. Podjęto ją w roku 2002 w otoczeniu Prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.

Ponieważ prezentacja wybitnych dokonań globtroterskich i eksploracyjnych była od początku istnienia Ogólnopolskich Spotkań Podróżników oraz Kolosów nie tylko celem samym w sobie, ale przede wszystkim sposobem, by zachęcić młodych ludzi do spełniania ich własnych marzeń, poprzez pokazywanie, że jeśli czegoś bardzo się chce, można to osiągnąć, zdecydowano, że warto ową zachętę dodatkowo wzmocnić i nadać jej wymierny kształt.

Prezydent Gdyni zadeklarował, że dla ułatwienia młodym podróżnikom realizacji ich ambitnych planów, co roku będzie przyznawał grant w wysokości 10 tys. zł na zorganizowanie wyprawy osobie lub osobom wyłonionym przez Kapitułę Kolosów spośród kandydatów, którzy zgłoszą najciekawsze podróżnicze projekty, a nie ukończyli jeszcze 27 lat.

Nagroda, której patronem został w sposób oczywisty i bezdyskusyjny Andrzej Zawada, została przyznana po raz pierwszy 24 lutego 2002 roku w Gdyni w trakcie IV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników. Wręczyli ją osobiście Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, i wdowa po Andrzeju Zawadzie, Anna Milewska, co odtąd stało się nieodłączną, towarzyszącą Nagrodzie tradycją. Pierwszą laureatką została 24-letnia alpinistka Sylwia Bukowicka.
Z czasem limit wieku kandydatów, którzy mają prawo ubiegać się o Nagrodę, podniesiono do 35 lat a wysokość nagrody wzrosła do 15 tys. zł.

Dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzielono w ten sposób kilkunastu młodym podróżnikom, oraz rekomendacji otwierającej niejedne drzwi, której Nagroda im. Andrzeja Zawady jest rękojmią, pomysłodawcom i organizatorom przedsięwzięcia udało się pomóc w realizacji wielu ambitnych wypraw. Istnienie Nagrody przyczyniło się do kilku ważnych polskich osiągnięć eksploracyjnych.

Nagrodę im. Andrzeja Zawady otrzymało dotąd już kilkanaście osób. Dla wszystkich stanowiła ona nie tylko wyróżnienie, ale i bodziec do mobilizacji i podejmowania nowych wyzwań. Bo Nagroda im. Andrzeja Zawady to coś znacznie więcej niż zwycięstwo w mniej lub bardziej przypadkowym plebiscycie.

Chociaż nie w każdym przypadku z nagrody da się sfinansować całą wyprawę, to jest ona zawsze jest bardzo ważnym stymulatorem. Zaufanie, którym obdarza tak cenione grono jak Kapituła Kolosów, to w końcu zarazem potwierdzenie słuszności wyboru podróżniczej drogi jak i zobowiązanie.

Laureaci Nagrody, po zrealizowaniu wypraw, których projekty przedstawili, kandydując do niej, wielokrotnie nagradzani byli potem przez Kapitułę Kolosów wyróżnieniem lub statuetką Kolosa, co stanowi najlepszy dowód na to, ze Nagroda trafiała we właściwe ręce.

Więcej informacji również na stronie www.gdynia.pl/spotkania.

 

  • ikonaOpublikowano: 14.09.2011 13:37
  • ikona

    Autor: Administrator

  • ikonaZmodyfikowano: 26.02.2024 14:03
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona