715 (324) 2005-07-22 - 2005-07-28

Ratusz na urlopie

Następne wydanie „Ratusza” ukaże się z datą 29 lipca – 11 sierpnia br. Informacje i ogłoszenia do tego numeru przyjmujemy do poniedziałku, 25 lipca br. do godz. 12.00. Kolejny „Ratusz” ukaże się z datą 12 sierpnia 2005.

ikona