Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

Dokumenty do pobrania - wybory 2018

Dokumenty niezbędne do przeproadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady MIasta Gdyni VI kadencji.


dla kandydatów na radnych:

  • zgłoszenie
  • zgoda na kandydowanie
  • zgoda na kandudowanie dla uczniów niepełnoletnich

dla Szkolnej Komisji Wyborczej:
  • wzór karty do głosowania
  • wzór protokołu z wyborów