Konkurs "Gdyński biznesplan"

Laureaci konkursu "Gdyński Biznesplan" 2013

Finałowa gala konkursu odbyła się w poniedziałek 3 czerwca 2013 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Zwycięzcą jedenastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan” został Kamil Hajduk.
Uznanie jurorów zyskał jego projekt „Bahati Rail” - niskie ekrany akustyczne stanowiące innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie obniżania poziomu hałasu w transporcie szynowym. W nagrodę laureat otrzymał m.in. 20 tys. zł!
Projekt „Bahati Rail” proponuje z jednej strony obniżenie poziomu hałasu w okolicach torowisk z drugiej strony nie będzie psuł walorów estetycznych środowiska. Zakłada się, że będzie również mniej kosztowny i łatwiejszy do zastosowania od dotychczasowych rozwiązań.

II miejsce zajęła Natalia Strzęciwilk za biznesplan „MiŚ – miłość i świadomość”. Projekt zakłada projektowanie, konstruowanie oraz wykonanie urządzeń rehabilitacyjnych lub wspomagających codzienne funkcjonowanie z przeznaczeniem dla dzieci z wadami układu mięśniowo-szkieletowego. Za swój pomysł laureatka otrzymała m.in. 15 tys. zł na rozwój własnej firmy oraz laptopa z drukarką.

III miejsce z nietypowym projektem „Aeon Form” zajęli: Aleksander Bielawski, Robert Kowalczyk i Dominik Sędzicki. Laureaci zamierzają wypełnić lukę na rynku usług i produktów funeralnych poprzez projektowanie i wytwarzanie unikatowych produktów na indywidualne zamówienia klientów. Na realizację tego biznesplanu laureaci otrzymali 10 tys. zł.

Laureaci zarówno I, II, jak i III miejsca dodatkowo otrzymali:
- nieodpłatne, roczne prowadzenie firmowego rachunku bankowego w NORDEA Bank Polska S.A.,
- nieodpłatny udział w warsztatach: z umiejętności autoprezentacji, facylitacji, negocjacji oraz efektywnej komunikacji – nagroda fundowana przez Thomson Reuters,
- na realizację zwycięskiego biznesplanu poręczenie kredytu przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych,
- nieodpłatna ocena i rekomendacja wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz zwolnienie od opłaty prowizyjnej pobieranej przy uruchomieniu pożyczki,
- uzyskanie statusu partnera afiliowanego przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym – o ile firma będąca przedmiotem konkursowego biznesplanu spełnia wymogi i kryteria wymagane wobec firm - partnerów PPNT,
- hosting strony internetowej przez okres dwóch lat i program Systim do zarządzania firmą z licencją na 1 rok – nagroda fundowana przez Astcon Rozwiązania Informatyczne,
- roczną, nieodpłatną obsługę przez Biuro Usług Księgowych i Doradztwa Ekonomiczno-Prawnego „STORNO” z Gdyni,
- interesujące pozycje książkowe z zakresu biznesu ufundowane przez Spółdzielnię Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego w Gdyni,
- promocja nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach w ramach ustalonych przez Organizatora

Wyróżnienie w konkursie otrzymała Aleksandra Pilecka za projekt „Faro Sails – Rejsy, szkolenia, czartery".

Wśród finalistów znaleźli się także: Marcin Kołacz, Natalia Kujawska, Monika Palka, Adam Nowiński, Robert Kwidziński, Jakub Jerz, Maciej Lindner, Magda Skwierawska, Marek kolejko oraz Lucyna Kiszczak.
Obraz_061
Kamil Hajduk - I miejsce
Obraz_040
Natalia Strzęciwilk - II miejsce
Obraz_032
Aleksander Bielawski, Robert Kowalczyk, Dominik Sędzicki - III miejsce
Obraz_021
Aleksandra Pilecka - wyróżnienie
Obraz_060

Anna Stopka - wiceprzewodnicząca Jury

Obraz_065

Laureaci ubiegłorocznej edycji Konkursu opowiedzieli o swoich doświadczeniach:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rUHOcxip5IE

W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 723 osoby, które zgłosiły łącznie 761 oryginalnych pomysłów na biznes. Podczas drugiego etapu złożono 159 biznesplanów. 13 projektów, najmocniejszych pod względem merytorycznym i mających największe szanse na realizację, znalazło się w finale.
Wśród 723 uczestników było 413 mężczyzn i 310 kobiet. Największą grupę tworzyły osoby w wieku 21-30 lat. Było ich 496.
Spośród zgłoszonych projektów biznesplanów najwięcej dotyczyło sektora usług (574), zdecydowanie mniej handlu (98) i produkcji (89).
Największy udział przypadł branżom: design/projektowanie/sztuka (103 projekty), edukacja/szkolenia/oświata (96 projektów) oraz gastronomia (91).
Tradycyjnie najwięcej uczestników zgłosiło się z Gdyni (353 osoby) i okolic.
577 uczestników nie prowadzi działalności gospodarczej lub ją zawiesiło, natomiast 146 to osoby prowadzące taką działalność lub pracownicy.

W dotychczasowych jedenastu edycjach wzięło udział blisko 3,9 tys. osób. Wielu laureatów (zwycięzców pierwszych trzech miejsc) założyło własne firmy, które prężnie działają i dynamicznie się rozwijają, jak choćby IVONA Software (dawniej IVO Software).
Konkurs „Gdyński Biznesplan” adresowany jest przede wszystkim do osób nieprowadzących jeszcze działalności gospodarczej, ale także działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie
do prowadzenia przyszłej bądź też przeniesienia obecnej działalności na teren gminy Gdynia.

  • ikonaOpublikowano: 16.12.2014 13:06
  • ikona

    Autor: Administrator

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2019 11:17
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona