Nagrody Prezydenta Gdyni dla najlepszych gimnazjalistów

Najlepsi gimnazjaliści 2011/2012

28 czerwca 2012 r., czyli w przeddzień zakończenia roku szkolnego w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się uroczystość uhonorowania najlepszych gdyńskich gimnazjalistów, którzy w swoich szkołach uzyskali najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

Wielu spośród nich z poszczególnych części egzaminu otrzymało maksymalną (100) liczbę punktów. Galę – jak co roku – rozpoczął występ uczniów Gdyńskiej Szkoły Muzycznej I i II st. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręczył absolwentom gimnazjów dyplomy i pióra. Najwyższą liczbę punktów z  tegorocznego egzaminu otrzymał Tomasz Garbus z Gimnazjum Nr 19 - (600 p).

  • ikonaOpublikowano: 22.01.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona