Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2011

Uroczystości wręczenia nagród z okazji Dnia Bibliotekarza miała miejsce 18 maja 2011 roku w Centrum Kultury w Gdyni. Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 2.500 zł dla każdej osoby.

• Barbara Goryszewska – starszy bibliotekarz, Biblioteka Oświatowa Klubu 3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej Gdynia-Oksywie – za troskę o rozwój czytelnictwa, ogromne zaangażowanie, wytrwałość i oddanie w długoletniej pracy Bibliotekarza.

 

• Barbara Jarmołowicz – kustosz, Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – za doświadczenie, wiedzę oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków Bibliotekarza.

 

• Katarzyna Nowaczyk – starszy kustosz, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni – za aktywny udział w pracach nad elektroniczną bazą danych Biblioteki, za pasję w wykonywaniu obowiązków, kompetencję oraz sumienność.

 

• Hanna Olewniczak-Przybyło – kustosz, Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Gdyni – za wyróżniającą się postawę, cierpliwość i solidność w pracy oraz pozyskiwanie dla Biblioteki cennych i trudno dostępnych materiałów źródłowych.

 

• Lucyna Pettke – starszy kustosz, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni – za wiedzę, fachowość oraz zaangażowanie w prace nad komputerowym zintegrowanym systemem bibliotecznym.

 

• Iwona Twardzisz – kustosz, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni – za troskę o zasoby biblioteczne i rzetelność, w sposób szczególny za pomoc i serdeczne podejście w stosunku do najmłodszych czytelników.

ikona