Konkurs "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Wyniki VII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”

W środę 16 marca 2005 r. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się uroczystość rozdania nagród VII edycji konkursu 'Zapraszamy ptaki do Gdyni'. Wzięli w niej udział laureaci, wyróżnieni oraz ci, których prace
znalazły się w I grupie konkursowej.

Na konkurs zgłoszono 180 budek lęgowych i 197 karmników. Zostały one podzielone na cztery grupy:
- najlepsze - spełniające warunki konkursu - 132 szt.
- bardzo dobre- spełniające warunki konkursu - 121 szt.
- dobre - spełniające warunki konkursu z zastrzeżeniami - 87 szt.
- niezadowalające - nie spełniające warunków konkursu - 37 szt.

Spośród twórców najlepszych budek wybrano laureatów, którzy uhonorowani zostali nagrodami w postaci lornetek oraz książkowymi wyróżnieniami. Uczestnicy konkursu, których komisja zakwalifikowała do grupy bardzo dobrych i dobrych otrzymali kubeczki z nadrukiem znaku graficznego, hasła konkursu oraz logo Gdyni. A pozostali otrzymali upominki pocieszenia.

Komisja w składzie:
- Jerzy Zając - przewodniczący komisji - Dyrektor UM Gdyni
- Maria Wieloch - LOP
- Barbara Strzelczyńska- Wydział Ochrony Środowiska
- Aleksander Janta - Referat Zieleni Miejskiej

przyznała także 3 nagrody rzeczowe dla szkół, których uczniowie wykonali i dostarczyli na konkurs najwięcej budek lęgowych i karmników spełniających warunki konkursu i zakwalifikowanych do grupy najlepszych i bardzo dobrych:

- I nagrodę o wartości 600 zł. dla Gimnazjum Nr 16 w Gdyni ul. Porębskiego 21 (89 budek lęgowych i karmników)
- II nagrodę o wartości 400 zł dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 48 (36 budek lęgowych i karmników)
- III nagroda o wartości 300 zł dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 37 ul. Wiczlińska 93 (20 budek lęgowych i karmników)

Budki lęgowe w większości zostały zawieszone:
- na drzewach w urządzanym parku na Kolibkach
- na kasztanowcach
- w ogrodach działkowych
- przez wykonawców

  • ikonaOpublikowano: 16.03.2005 00:00
  • ikona

    Autor:

  • ikonaZmodyfikowano: 22.03.2019 09:36
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona