Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Laureaci nagrody z 2010 roku

• Mirosława Raczkowska - za profesjonalizm oraz ogromne zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy dzieciom i młodzieży na temat zbiorów zgromadzonych w Akwarium Gdyńskim  

• Tadeusz Mazurkiewicz
– za niestrudzoną, długoletnią pracę oraz szczególne zaangażowanie w przygotowanie i nadzór nad realizacją wystaw prezentowanych w Galerii Akwarium Gdyńskiego 

• Leonard Wieliczko – za wyjątkową pasję, konsekwencję i skuteczność działania
oraz  fachową  opiekę  nad  statkiem – Muzeum „Dar Pomorza” 

• Marek Twardowski – za pasję, kreatywność oraz szczególny wkład pracy związany
z upowszechnianiem wiedzy o Muzeum „Dar Pomorza” 

• Małgorzata Sawicka - za pasję, fachowość i wielkie zaangażowanie przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w Muzeum Marynarki Wojennej 

• Bogumiła Bielińska - za sumienność, zaangażowanie i ofiarność w pracy, za kompetentną
i życzliwą obsługę gości Muzeum Miasta Gdyni 

• Ryszard Dobrowolski - za profesjonalizm, wielkie zaangażowanie oraz sprawną koordynację działalności Muzeum Miasta Gdyni w zakresie prac technicznych i organizacyjnych 

• Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego Art Gdynia – za stworzenie i prowadzenie Muzeum Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego z kilkunastoma stałymi ekspozycjami, promującymi sztukę oraz kulturę regionalną Wręczenie nagród z okazji Dnia Muzealnika odbyło się 31 maja 2010 r. w Muzeum Miasta Gdyni. 

ikona